Dvě jeptišky a násilník
matematika a logika ze života..

Dvě jeptišky si vyšly na procházku. Jedna z nich byla známa jako Sestra Matematička (SM), ta druhá jako Sestra Logička (SL). Už se začalo stmívat a ony byly stále ještě dost daleko od kláštera.

SM: Sestro, zaznamenala jsi, že už třicet osm a půl minuty za námi jde nějaký muž? Zajímalo by mě, co chce.
SL: To je zcela logické. Chce nás znásilnit.
SM: Bože! Jak počítám, tak nás dostihne do patnácti minut! Co budeme dělat?
SL: Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je jít rychleji.
SM: To ale není řešení.
SL: Samozřejmě, že to není řešení. Ten chlap udělá jedinou logickou věc - půjde rychleji taky.
SM: Tak co jiného bychom měly udělat? Jak počítám, při téhle rychlosti nás ten chlap dohoní už za minutu.
SL: Jediná logická věc, kterou můžeme udělat, je samozřejmě ta, že se rozdělíme. Ty půjdeš touto cestou a já tou druhou. Nemůže nás pronásledovat obě zároveň.

Sestry se rozdělily a muž se vydal za Sestrou Logičkou. Sestra Matematička po nějaké době dorazila do kláštera zmítána obavami o svou kolegyni, nicméně už za malou chvíli se v klášteře objevila i Sestra Logička.
SM: Sestro Logičko! Díky Bohu,že jsi zpátky. Pověz, co se stalo.
SL: Stala se jediná logická věc. Rozběhla jsem se jak nejrychleji jsem mohla a ten chlap začal samozřejmě utíkat taky.
SM: A?
SL: Stala se jediná logická věc. Dostihl mě.
SM: Bože! Co jsi udělala?
SL: Udělala jsem jedinou logickou věc. Vyhrnula jsem sukni nahoru.
SM: Panenanebi! A co on?
SL: Udělal jedinou logickou věc. Spustil kalhoty dolů.
SM: Ó, Bože, smiluj se! Co se stalo pak?
SL: Není to snad logické, sestro? Jeptiška se sukní nahoře přece utíká daleko rychleji než chlap s kalhotama dole!

back for good

© jr 4002