Edmond Jabes

Kniha otázek - ukázky

A budeš v knize

4

(Kdyby moře nemělo vlny, jež by je vyrvaly a vrátily moři; kdyby moře mělo příliš mnoho vln - ale ne dost - aby zaplavilo obzor; sdostatek - ale jen tak tak - aby zneklidnilo zemi; kdyby moře nemělo uši, aby slyšelo moře, nemělo oči, aby byly navěky zrakem moře; kdyby moře nemělo sůl ani pěnu, bylo by popelavým mořem smrti uprostřed slunce vyvráceného z kořenů, bylo by na smrt nemocným mořem uprostřed větví odříznutých od slunce, bylo by podminovaným mořem, jehož výbuch ohrožuje sloní paměť světa. Ale plody? Co by se stalo s plody? Ale lidé? Co by se stalo s lidmi?)

5
(Pokud jsme byli stvořeni proto, abychom podstupovali tatáž utrpení, abychom zemřeli touž smluvenou smrtí, proč jsme byli obdařeni rty, proč očima a hlasem, proč odlišnými dušemi a rozdílnými jazyky?
Rabi Midraš)
..
Nemůžeš říci, co chtějí tvé kroky, kam tě vedou. Člověk nikdy dost dobře neví, kde začíná a kde končí dobrodružství; a ono přesto v určitém místě začíná a o kus dál, na přesně určeném místě končí;
v jistou hodinu, v jistý den.
Yukeli, prošel jsi skrze sen a čas. Pro ty, kdo tě vidí - oni tě však nevidí; vidím tě já - jsi obrys pohybující se v mlze.
Kýms byl, Yukeli?
Kdo jsi, Yukeli?
Kým budeš?
"Ty" bývá někdy "já".
Říkám "já" a nejsem to "já". "Já", to jsi ty a ty zemřeš. Jsi vyčerpán.
Od nynějška budu sám.

(Viděli jste někdy slepé nohy; slepé paže, slepé hrdlo?
Viděli jste někdy slepé rty? Jsou to rty člověka, jenž se prochází dnešním večerem, dnešním posledním večerem na konci života.
Yukeli, byl jsem pohledem, jenž ti chybí? Pohledem tvých nohou na dláždění, tvých pyží v objetí, tvého hrdla souženého žízní; pohledem tvých rtů v políbení a slově?
"Já" jsi ty. Zamřeš a já budu sám.)

..
Kdo jsi, Sáro, v Yukelově jaru?

(Ta žena vytažená z vody,
vytržená z jednoduchého života svých rukou, z jásotu břitkých vln,
jíž z prstů u nohou donekonečna odkapává voda,
tam, kde je krev země kulatější než země,
tam, kde úsvit tká len, aby ji oblékl,
kdo ví, co se s ní stane?
Rozkájeli ji na kusy,
padla za oběť jejich oprátkám.)

Kdo jsi, Yukeli, v Sářině jaru?

(Tážete se svého stínu, co se s ním stalo v noci,
tážete se noci, jak se daří jejímu stínu?)

Byls nocí a k noci směřuješ. Chybí ti, protože jsi poznal její něhu, svěžest její dlaně na svých očích. Den ti byl veškerým utrpením; noc odpočinkem. A přesto sníš o světle, o polích, o prozářených obzorech.

ukázky použity z knihy:
Jabes, Edmond: Kniha otázek, přel. Danuše Navrátilová, vyd. Argo, Praha, 2000

back for good

© jr 2002