Tři historky s náboženskou tématikou

Pohřeb

Místní pohřební ústav se obrátil na nového faráře s prosbou, aby pronesl řeč u hrobu. Protože zesnulý neměl žádné příbuzné ani přátele a bude pohřben na obecní náklady, nemá jít o kompletní pohřeb, ale jenom o modlitbu nad hrobem.

Farář vyjel na hřbitov, ale ve městě to moc neznal, několikrát zabloudil a na hřbitov dorazil s půlhodinovým zpožděním. Pohřební vůz ani máry nikde, jen pár kopáčů poblíž čerstvě vykopaného hrobu již přikrytého víkem. Proslovil tedy pár modliteb a vracel se k autu. Cestou od kopáčů zaslechl: "Asi by se mu mělo říct, že celou dobu stál nad septikem."

Návštěva jehovistů

Dva jehovisté chodí agitovat ode dveří ke dveřím a zaklepou u paní, která je nerada vidí. Jednoznačně jim dá najevo, že nemá zájem je poslouchat a práskne jim dveřmi před nosem. Dveře se kupodivu nezavřou, narazí na něco měkkého a odrazí se zpátky.

Zkusí je zabouchnout znovu se stejným výsledkem - dveře se po tlumeném nárazu opět otevřou. Je přesvědčena, že jí drzouni strčili mezi dveře nohu a je odhodlána dát jim co proto bez ohledu na bezpečnost "vlezlé" nohy.

Než stačí zaprásknout dveře ze všech sil, jeden z agitátorů řekne: "Paní, než to uděláte, vezměte si tu kočku raději domů."

V nebi

Byl to dobrý a zbožný člověk, takže když se naplnily jeho dny, přivítal ho u nebeské brány Pánbůh osobně.

"Nemáš hlad?"

"No, dal bych si něco."

Pán otevřel konzervu s tuňákem a rozdělili si ji. Během jídla pohlédl dolů do pekla a viděl, že jeho obyvatelé tam pojídají obrovské řízky, bažanty, a zapíjejí to vodkou.

Druhý den se Pán zase zeptal našeho muže, jestli nemá hlad, a ten zase odpověděl, že něco by zakousl. Tak se rozdělili o další konzervu tuňáka a hluboko dole viděl hromady kaviáru, šampaňského, pečené jehně, lanýže, koňak a bonbóny.

Další den byl k obědu zase tuňák. Zbožný muž to už nevydržel a se vší pokorou Pánovi řekl: "Hospodine, jsem velice šťasten, že jako odměnu za život, který jsem vedl, jsem se dostal do nebe. Ale proč jediné jídlo v nebi jsou konzervy s tuňákem a hříšníci si hodují?"

"Uznej, synu - vyplatí se pro dva lidi vařit?"

back for good

© jr 1002