Formulář popisující závadu na počítači

Popište váš problém: _____________________________________
2. Nyní popište problém přesně: ____________________________
3. Pokuste se zhruba určit příčinu: ___________________________
4. Zakřížkujte typ problému:
   a) Malý___ b) Malý ____ c) Malý ____ d) Triviální ____
5. Zakřížkujte chování počítače:
   a) Zatuhl ___ b) Zamrzl ___ c) Kousnul se ___ d) Temná obrazovka ___
Zakřížkujte správnou odpověď:
6. Máte šnůru od počítače v zásuvce ? Ano _ Ne _
7. Je počítač zapnutý ? Ano _ Ne _
8. Snažil(a) jste se chybu opravit ? Ano _ Ne _
9. Zhoršilo se to potom ? Ano _ Ne _
10. Četl(a) jste manuál ? Ano _ Ne _
11. Jste si jist(a), že jste četl(a) manuál ? Ano _ Ne _
12. Jste si naprosto a úplně jistý(á), že jste četl(a) manuál ? Ano _ Ne _
13. Myslíte si, že jste manuál pochopil(a) ? Ano _ Ne _
14. V případě, že 'Ano', proč nedokážete závadu opravit sám(a) ?
   ___________________________________________________
15. Jak jste vysoký(á) ? Jste vyšší než tento řádek ?
   ____________________________________________________
16. Co jste zrovna dělal(a), když se závada projevila ?
   ____________________________________________________
17. V případě ze odpovíte 'Nic', proč jste zapínal(a) počítač ?
   ____________________________________________________
18. Jste si jistý(á), že jste si problém jen nevymyslel(a) ? Ano _ Ne _
19. Jaký máte ze závady osobní pocit ?
   ____________________________________________________
20. Popište, jaké jste měl(a) dětství.
   ____________________________________________________
21. Máte nějaké nezávislé svědky závady na počítači ? Ano _ Ne _
22. Skutečně nemáte nic jiného na práci, než mě otravovat ? Ano _

back for good

© jr 2002