Trocha fyzikálního a počítačového humoru

Na počátku Bůh řekl:
rot E = -dB/dt
div D = r
div B = 0
rot H = j + dD/dt
a bylo světlo.       -- J.C. Maxwell

Jaký je nejjednodušší způsob ověření Dopplerova optického jevu v běžném životě?
Jděte večer ven a dívejte se na auta. Když se přibližují, vidíte žluté světlo, když se vzdalují, vidíte světlo červené.

Víte jaký je rozdíl mezi inženýrem, fyzikem a matematikem?
Představte si situaci, že spíte v hotelu a ve vašem pokoji začne hořet.
Co udělá inženýr? Probudí se, zjistí že v pokoji hoří, vezme kýbl, napustí ho vodou, uhasí požár a jde spát.
Fyzik se probudí, zjistí, že hoří, vypočítá si, kolik bude potřebovat vody na uhašení, zjistí, že 4,3 litru, napustí do kýblu 4,3 litru vody, uleje oheň, a jde spát.
Matematik se probudí, zjistí, že hoří, půjde ke kohoutku, pustí vodu, zjistí, že řešení existuje, zavře vodu a jde spát.

Jak se rozliší kvantový mechanik od normálního mechanika?
Kvantový mechanik umí zaparkovat svůj automobil do garáže, aniž by při tom musel otevřít dveře.

Kdo je nejlepší?
Richard M. Stallman, Linus Thorvalds a Donald E. Knuth se dohadují, kdo z nich nejvíc ovlivnil počítačový svět.
Stallman: "Bůh mi řekl, že jsem napsal nejlepší textový editor na světě."
Thorvalds: "A mně Bůh řekl, že jsem naprogramoval nejlepší operační systém na světě."
Knuth: "Tak počkat - to jsem nikdy neřekl!"

Otázka na tělo
Účastníkům kurzu programování pro pokročilé v USA byla položena následující otázka:
"Představte si, že jste nastoupili do letadla a před startem jste zjistili, že letadlo používá software pro řízení letu vytvořený vaší programátorskou skupinou. Kdo z vás by ihned opustil letadlo?"
Zvedl se les rukou, jenom jeden účastník kurzu zůstal sedět bez hnutí. Na výslovný dotaz odpověděl, že by skutečně zůstal sedět v letadle: "Kdyby software skutečně dělala naše pracovní skupina, tak by letadlo ani nedojelo na startovací dráhu, natož aby vzlétlo."

back for good

© jr 1002