O vědeckém jazyce ve fyzice

Každá věta a dokonce každý obor lidské činnosti mají svůj vlastní jazyk a svůj způsob vyjadřování. Řekne-li matematik, že konečné regulární zobecnění borelovské míry na borelovských množinách lokálně kompaktního Hausdorffova prostoru tvoří lineární svaz, napíše-li fyzik, že stavové vektory je možno generovat aplikací příslušných kreačních operátorů na vektor vakua, nebo prohlásí-li lékař, že došlo k náhlé příhodě břišní, nemusí být laikovi vždy okamžitě zřejmé, o čem je vlastně řeč. Proto se čas od času objevují příručky a návody, jak překládat různé výrazy a výroky odborníků do lidské řeči. Podobnou výkladovou pomůcku kdysi na základě zahraničních pramenů sestavil a uveřejnil Československý časopis pro fyziku. Protože může být užitečná i pro mladé začínající fyziky, uvádíme z ní alespoň výňatky.

Řekne-li fyzik znamená to, že
Je dobře známo, že ... Neměl jsem čas ani náladu hledat původní práci, kde to bylo publikováno.
To má velký teoretický a praktický význam. Mne osobně to zajímá.
Zřejmě ... Neověřoval jsem to, ale snad to tak bude.
Přístroj je polopřenosný. Přístroj má rukojeť.
Přístroj je přenosný. Přístroj má dvě rukojeti.
Vzorek byl lehce poškozan během práce. Upustili jsme ho na podlahu.
Pracovali jsme s ním velmi opatrně. Neupustili jsme ho na podlahu.
Řádově platí ... Neplatí.
Souhlas naměřené a vypočtené křivky je výborný (dobrý, vyhovující, rozumný, uspokojivý). Souhlas je rozumný (špatný, pochybný, vymyšlený, žádný).
Jako nejvhodnější jsme vybrali tyto tři vzorky. Ostatní vzorky nebyly naprosto k ničemu.
Byla vypracována nová metoda. Je to metoda, kterou používal XY před čtyřiceti léty.
Nejprve vyložíme teorii. Řeknu vám, co se mi podařilo vypočítat večer.
Byla použita přímá metoda. Použili jsme hrubé síly.
I když při reporodukci byly některé detaily zkresleny, z původní mikrofotografie vyplývá, že ... Z původní mikrofotografie nevyplývá vůbec nic.
Uvádíme typické výsledky. Uvádíme nejlepší výsledky, kterých se nám podařilo dosáhnout.
Bude třeba ještě rozsáhlé další práce, než plně pochopíme ... Zatím jsme nepochopili vůbec nic.
Parametry aparatury byly podstatně zlepšeny ... ... ve srovnání s loňským stavem, kdy aparatura byla prakticky nepoužitelná.
Výsledky budou publikovány později. Uznávám, že se to nedá vůbec publikovat.
Panuje jednomyslný názor, že ... Ještě jeden můj známý si to také myslí.
Byla použita slitina vizmutu a olova, kde se tento jen podle teoretického očekávání musí projevovat nejvýrazněji. Jinou slitinu jsme neměli k dispozici.
Děkuji panu X za pomoc při experimentech a panu Y za cenné diskuze. Pan X to všechno změřil a pan Y mi vysvětlil, co to všechno znamená.

back for good

© jr 0002