O zevšeobecněných důkazech

Za posledních sto let prošla matematika kolosálním vývojem, rozrostla se do šíře a stala se nesmírně komplikovanou. Proto vznikla potřeba vytvořit pružné a pohodlné způsoby dokazování matematických vět, které by nahradily dosavadní namáhavé úsilí. Budeme je nazývat zevšeobecněnými důkazy. K jejich výhodám patří i to, že se nemusíme úzkostlivě zabývat otázkou podmínek platnosti dokazované věty a že konec konců dokazované tvrzení ani nemusí být tak úplně pravdivé - v tom je právě to zevšeobecnění.

Takzvané redukční důkazy využívají metody známé jako důkaz sporem. Předpokládáme, že platí negace dokazovaného tvrzení, a vyvozujeme odtud všechny možné a nemožné důsledky, které nás napadnou. Děláme-li to dostatečně dlouho, určitě někde uděláme chybu a do nějakého sporu se dostaneme. V opačném případě máme aspoň naději, že posluchače znechutíme nebo uspíme, zejména je-li obsah dokazované věty dostatečně nezajímavý.

Je-li důkaz tvořen několika následnými kroky, použijeme metodu vynechávací založenou na známém psychologickém triku kouzelníků. Vítězoslavně dokážeme a podtrhneme tvrzení A, pak rychle a bez zaváhání tichým hlasem prohlásíme, že odtud plyne tvrzení B, a pokračujeme v dalších částech důkazu. Je nepravděpodobné, že by někdo o vynechané části důkazu zapochyboval.

Někdy můžeme důkaz obejít definicí. Definujeme si množinu matematických objektů, které mají tu vlastnost, že pro ně dokazovaná věta platí, a prohlásíme, že právě těmito objekty se budeme zabývat. Kdo nám pak dokáže, že námi takto definovaná množina je prázdná!

Velice účinná je metoda odkladu. Při ní prohlásíme, že pomocné lemma, o které se celý důkaz opírá, bude dokázáno později. Pak jsou dvě možnosti: buď na tento příslib posluchači zapomenou, nebo můžeme lemma vždy dokázat s použitím věty, kterou jsme s použitím tohoto lemmatu dokázali. Tak je možno krásně dokazovat i celé řetězce různých tvrzení.

U metod zastrašovacích prostě prohlásíme, že tvrzení je naprosto zřejmé, jak se posluchač sám snadno přesvědčí, dá-li si trochu duševní námahy se nad tím zamyslet. V jemnější formě se snažíme větu pokud možno vůbec neformulovat a pak automaticky předpokládat, že musí být každému známa. Ostatní důkazy typu "čtenář se sám snadno přesvědčí, že" nebo "důkaz přenecháváme čtenáři jako triviální cvičení" nacházíme v mnohých matematických učebnicích a skriptech.

K dalším metodám zevšeobecněných důkazů patří například odkazy na na neexistující prameny nebo stránky, ústní sdělení již nežijících osob apod. V nejnovější době k nim přistupují i takzvané důkazy počítačové - kdo by se odvážil s počítačem přít!

Pozn.: Tuto moderní, progresivní metodu matematického dokazování používají většinou mladí matematici, převážně studenti. Starší matematici tyto metody otevřeně nepoužívají. U zkoušek se pak rozpoutává boj mezi vynalézavostí studentů a pozorností pedagogů.

back for good

© jr 0002