Jak udělat dojem na ženu
 1. Dělejte jí poklony.
 2. Líbejte ji.
 3. Milujte ji
 4. Ochraňujte ji.
 5. Pečujte o ni.
 6. Hýčkejte ji.
 7. Lichoťte jí.
 8. Utěšujte ji.
 9. Naslouchejte jí.
 10. Jděte pro ni na konec světa.
Jak udělat dojem na muže
 1. Objevte se před ním nahá.
 2. S půllitrem piva.

pozn. AS: existuje ještě jedna metoda, jak "zapůsobit" na ženu - dostatečně ji opít

back for good

© jr 2002