condom HOW-TO

CONDOM(1)CONDOM(1)

NAME
condom - chrání proti virům a je prevencí proti dětským procesům

SYNOPSIS
condom [parametry] [ID procesu]

DESCRIPTION
Kondom poskytuje ochranu proti System Transmitted Virum (STV), které mohou napadnout váš systém. Ačkoliv šíření viru přes síť se může změnšit uvědomněním a opatrností uživatelů, kondom je vysoce efektivní ochranou před viry vstupujícími do vašeho systému (podívejte se také na celibacy(1)). Některá data zadržená kondomem chránícím proces budou blokována dle toho, jak je nastaven parametr -s (viz. PARAMETRY níže). Kondom je ochranou proti následujícím virům a ostatním neštěstím:

- AIDS
- Herpes Simplex (genital varieties)
- Syphilis
- Crabs
- Genital warts
- Gonhorrea
- Chlamydia
- Michelangelo
- Jerusalem

Když je použit sám nebo ve spojení s pill(1), sponge(1), foam(1) a/nebo setiud(3), kondom chrání také před početím dětského procesu. Pokud je vyvolán bez nějakých synchronních procesů, což je defaultní nastavení, je 80% šance na zabránění vzniku dětského procesu.

POZNÁMKA:
Kondom bude ukončen pokud bude použit s měkkým diskem (FDD). Podmínkou jeho použití je pevný disk (HDD)! Viz DIAGNOSTICS níže.

OPTIONS
Kondom má následující parametry:

-b druh
Podporované druhy jsou:
primeros (defaultní nastavení)
trojan
ramses
sheik
goldcoin
fourex

-m materiál
Platné materiály jsou:
latex (defaultní nastavení)
saranwrap
membrána
VAROVÁNÍ: Administrátor Systému nepovažuje tuto volbu za efektivní bariéru proti virům. Je podporována pouze z tradičních důvodů.

-f příchuť
Podporovány jsou následující příchutě:
plain (default)
apple
banana
cherry
cinnamon
licorice
orange
peppermint
raspberry
spearmint
strawberry

-r toggle reservoir tip

-s pevnost
Pevnost je celé číslo mezi 20 a 200 specifikující odolnost kondomu. Použitím vetší hodnoty se odolnost zvětšuje, ale redukuje se IPC (interprocess communication). Menší hodnota zlepšuje komunikaci mezi procesy, ale snižuje bezpečnost. Extrémní množství dat zvyšuje šance na selhání kondomu. Defaultní síla je 80 %.

-t textura
Platné textury jsou:
hrubá (defaultní nastavení)
žebrovaná
hrbolovitá
namazaná (umožňuje hladkou komunikaci i procesy)

VAROVÁNÍ: Použití externích aplikací redukuje tření, ale snižuje faktor síly. Pokud je tento parametr zajímavý pro váš proces, použijte jej spolu s parametrem -t lubricated.

DIAGNOSTICS
Kondom se ukončuje s následujícími návratovými hodnotami:

-1 Pokus použití kondomu na FDD.

 0 Kondom doběhl úspěšně.

 1 Kondom byl porušen a data měla volnou cestu. Riziko přenosu STV nebo rozforkování a vzniku dětského procesu.

BUGS
Kondom NENÍ 100% efektivní ochranou před dětskými procesy nebo invazí viru.

AUTHORS and HISTORY
Původní verze kondomu byla uvolněna v dobách starověkého Říma a byla účinná jen omezeně. S příchodem moderních technologií podporuje kondom více parametrů. Mnoho z nich je mnohem efektivnějších.

Současná verze kondomu byla napsána Kenem Maupinem na University of Washington (maupin@cs.washington.edu) a byla naposledy aktualizována 10. 7. 1992.

SEE ALSO
celibacy(1), sex(1), pill(1), sponge(1), foam(1), setiud(3)

EUNUCH Programmer's Manual

back for good

© jr 4002