Co je věda - induktivní a deduktivní forma

Jednoduše řečeno, věda je způsob, jak se vypořádat se světem kolem nás. Způsob, jak poplést nezasvěcené nesrozumitelnou hantýrkou. Způsob, jak získat vypasené granty. Způsob, jak ovládnout fyzický svět tím, že hrozíte jeho zničením.

Věda vyjadřuje základní touhy lidstva - touhu po moci, po bohatství, po ukojení čistého zvířecího chtíče.

Základním kamenem moderní vědy je vědecká metoda. Vědec nejdříve vysloví hypotézu či předpověď o části přírody. Potom provádí pokusy, aby hypotézu prověřil. Vědecká metoda má dvě formy: induktivní a deduktivní.

Induktivní forma: Deduktivní forma:
Formuluj hypotézu Formuluj hypotézu
Zažádej o grant Zažádej o grant
Proveď experimenty nebo shromáždi data pro testování hypotézy Proveď experimenty nebo shromáždi data pro testování hypotézy
Uprav data, aby byla v souladu s hypotézou Uprav hypotézu, aby byla v souladu s daty
Antedatuj upravenou hypotézu
Publikuj výsledky Publikuj výsledky

back for good

© jr 3002