Paulo Coelho (1947)

Paulo Coelho se narodil roku 1947 v Rio de Janeiru. Studoval práva, psal divadelní hry, texty pro známé brazilské zpěváky, scénáře pro televizi, věnoval se žurnalistice. Je autorem románů Alchymista (1988), Brida (1990), Valkýry (1992), U řeky Piedra jsem usedla a plakala (1994), Pátá hora (1996), Veronika se rozhodla zemřít (1998) a Ďábel a slečna Chantal (2000). Za svou literární činnost byl vyznamenán několika zahraničními cenami. Francouzský ministr kultury jej v roce 1996 jmenoval rytířem Řádu umění a literatury. Roku 1999 mu galicijský guvernér udělil v Santiagu de Compostela zlatou medaili za šíření významu svatojakubské cesty v autobiografické knize Pouť do Compostely - Deník mága (1987). Od roku 1997 je tento brazilský spisovatel zvláštním poradcem UNESCO pro projekty Cesty víry a Dialog mezi církvemi. Španělský novinář Juan Arias vydal roku 1999 obsáhlý rozhovor s Paulem Coelhem Poutníkova zpověď.
Knihy Paula Coelha vyšly ve více než 100 zemích světa a byly přeloženy do 43 jazyků. Doposud bylo prodáno více než 23 miliónů výtisků a zájem o jeho dílo mezi čtenáři nepolevuje. Román Alchymista se stal největším brazilským bestsellerem všech dob.

Osobně řadím jeho knihy mezi to nejlepší, nejkrásnější, co kdy mé oči spatřily, duše pohltila.

Alchymista - prolog

Alchymista sáhl po knížce, kterou si přinesl někdo z karavany. Chyběla jí obálka, ale i tak uhádl jméno autora: Oscar Wilde. Jak v ní listoval, našel vyprávění o Narcisovi.
Znal ten starý příběh. Sličný chlapec se den co den zhlížel v tůni a nemohl se na svou krásu vynadívat. Byl sám sebou tak uchvácen, že jednou do té tůně spadl a utopil se. Rozkvetl tam pak květ, jemuž se říká narcis.
Takhle však Oscar Wilde ten příběh nezakončil.
Prý když Narcis zemřel, přišly z lesa Oreády a spatřily, že tůň plná sladkých vod se změnila v kalich slaných slz.
"Proč pláčeš?" ptaly se Oreády.
"Kvůli Narcisovi," odpověděla tůň.
"Nu, nedivíme se, že truchlíš pro Narcise," pokračovaly Oreády. "Přestože my všechny jsme ho v lese sledovaly, kudy chodil, ty jediná ses mohla na jeho krásu vynadívat zblízka."
"Copak Narcis byl krásný?" podivila se tůň.
"Kdo by to mohl vědět lépe než ty?" užasly Oreády. "Vždyť přece na tvých březích se každý den skláněl k zrcadlu tvých vod."
Tůň chvíli mlčela a pak řekla:
"Narcise oplakávám, ale že byl krásný, toho jsem si nikdy nevšimla.
Pláču proto, že když uléhal na mých březích a skláněl ke mně zrak, viděla jsem, jak se v hloubi jeho očí zrcadlí má vlastní krása."

"Krásný příběh," pravil Alchymista.

U řeky Piedra jsem usedla a plakala

Podle pověsti se vše, co do řeky spadne - listy, hmyz, ptačí pera -, promění v kameny, které dláždí její koryto. Kéž bych si mohla vyrvat srdce z hrudi, hodit je do proudu a navždy se zbavit bolesti, stesku a vzpomínek.
U řeky Piedra jsem usedla a plakala. V mrazivém chladu mě na tváři studily slzy, jež splývaly s ledovým proudem řeky přede mnou. Někde se tato řeka vlévá do jiné, potom do další, a nakonec - daleko od mých očí a srdce - se všechny tyto vody vlijí do moře.
Ať i mé slzy plynou do dálky, aby můj milý nikdy nepoznal, že jsem je kvůli němu prolila. Ať plynou do dálky a s nimi i vzpomínka na řeku, klášter, kostel v Pyrenejích, ranní opar, na cestu, kterou jsme urazili společně.
Vzpomínka na cesty, hory a louky mých snů - snů, jež jsem si nechala zdát, aniž jsem o tom věděla.

Veronika se rozhodla zemřít
..
"Jeden mocný čaroděj chtěl zničit jakési království, a tak do studny, z níž si brali vodu všichni obyvatelé té země, nalil kouzelný lektvar. Kdo se té vody napil, ten se zbláznil.
Na druhý den ráno se jí napili všichni lidé z království a zbláznili se, až na krále - který měl pro sebe a svou rodinu vlastní studnu, k níž se čaroděj nedostal. Znepokojený král se snažil své poddané nějak zvládnout a nařídil řadu bezpečnostních a zdravotních opatření: ovšem strážníci a úředníci se té otrávené vody napili také, královy příkazy považovali za nesmysl a nehodlali je plnit.
Když se pak obyvatelé království o těch dekretech dozvěděli, došli k názoru, že jejich panovník se zbláznil a že teď přikazuje samé hlouposti. S křikem se shromáždili před hradem a žádali, aby král odstoupil.
Zoufalý vládce se tedy chystal vzdát trůnu, ale královna mu v tom zabránila a řekla: "Teď půjdeme k té studni a taky se napijeme. Budeme pak stejní jako oni."
Tak se také stalo: král s královnou se napili vody šílenství a okamžitě začali říkat nesmysly. Jejich poddaní pak od svého požadavku ustoupili: když král teď prokazuje takovou moudrost, proč by nemohl vládnout v zemi dál?
V království potom nastal klid, přestože se jeho obyvatelé chovali docela jinak než jejich sousedé. A král mohl vládnout až do konce svých dní."
..
"Nasrudín ohlásil začátek přednášky na dvě hodiny odpoledne a zájem byl obrovský: prodalo se všech tisíc vstupenek a víc něž šest set lidí zůstalo venku a sledovalo přednášku na uzavřeném televizním okruhu.
Přesně ve dvě hodiny přišel Nasrudínův asistent a oznámil, že pro nepředvídané okolnosti začne přednáška později. Někteřá lidé rozmrzele vstali, vyžádali si vrácení vstupného a odešli. I tak zůstalo v sále a venku ještě hodně lidí.
Ani do čtyř odpoledne se súfijský mistr nedostavil a lidé začali pomalu odcházet a brát si peníze zpět: v tuto dobu ostatně končila pracovní doba a byl čas vrátit se domů. V šest hodin už z tisíce sedmi set původních posluchačů zbylo méně než sto.
A tehdy vstoupil dovnitř Nasrudín. Na první pohled byl úplně opilý a hned začal flirtovat s nějakou krasavicí v první řadě.
Sotva pominul moment překvapení, lidé se začali rozčilovat: jak je možné, že po čtyřhodinovém zpoždění se ten člověk chová takhle? Ozvaly se projevy nesouhlasu, ale sůfijský mistr si toho vůbec nevšímal: dál vykřikoval, jak je ta slečna sexy, a pozval ji, aby s ním jela do Francie.
Nasrudín nejdřív sprostě vynadal těm, kteří protestovali, a pak se pokusil vstát, ale svalil se na zem. Rozhořčení lidé se rozhodli jít pryč a celou tu žalostnou podívanou prohlásili za šarlatánství, které by se mělo pranýřovat v tisku.
V sále zůstalo devět osob. Jakmile odešla poslední skupina pobouřených občanů, Nasrudín vstal; naprosto střízlivý, oči se mu leskly a celá jeho osobnost vyzařovala vážnost a moudrost. "Vám, kteří jste zůstali, jsou určena má slova," řekl. "Uspěli jste ve dvou nejtěžších zkouškách na duchovní cestě: v trpělivosti čekat na pravou chvíli a v odvaze nebýt zklamáni tím, co přijde. Vás budu učit."
Pak se s nimi Nasrudín podělil o některé ze sůfijských postupů."
..

Jedenáct minut

Člověk vydrží týden bez vody, dva týdny o hladu, mnoho let bez střechy nad hlavou, ale nesnese samotu.

Člověk se zamiluje a nemůže jíst, spát, pracovat, zůstat klidný. Mnoho lidí to vyděsí, protože vášeň boří všechno staré, co jí stojí v cestě. Nikomu se nelíbí, když jeho svět ztrácí řád. Proto si hodně lidí tohle nebezpečí hlídá a často dokáže udržovat při životě domov nebo vztah, který je už úplně shnilý. Jsou to konstruktéři zaniklých věcí. Jiní uvažují přesně naopak: vrhají se do vztahu bez rozmyšlení a doufají, že tím své problémy vyřeší. Naloží na toho druhého všechnu odpovědnost za své štěstí a všechnu vinu za neštěstí. Jsou buď pořád nadšení, protože zažili něco úžasného, nebo sklíčení, protože kvůli čemusi nečekanému přišli o všechno.

Dárek. Výraz úcty k člověku, který teď sedí přede mnou a kterého prosím, aby si uvědomil, jak je pro mě důležité, že s ním jsem. Dávám mu malý kousek sebe, z vlastní a svobodné vůle.

Nejvíc a nejopravdověji touží člověk po tom, mít někoho blízkého. Pak se všechno dává do pohybu, muž a žena rozehrají hru, ale to, co předchází - ta přitažlivost, která je spojí - se nedá vysvětlit. Je to nezachytitelná touha ve své ryzí podobě. Když je touha ještě ryzí, zamilují se muž a žena do života, váží si každičkého okamžiku, prožívají ho naplno a jen čekají, kdy přijde další požehnání. Takoví lidé nikam nespěchají, nechtějí běh věcí sami urychlit. Vědí, že nevyhnutelné stejně nastane a opravdové si najde svou cestu. A když to přijde, neváhají, nerpomarní příležitost, neztratí ani jedinou čarovnou chvíli, protože si váží každé vteřiny.

Na těch nejdůležitějších setkáních se naše duše domluví ještě dřív, než se setkají těla.

Touhu lze vzbudit tím, že ji neumožníme, aby hned došla naplnění.

Podle Platóna nebyli ženy a muži při stvoření světa takoví jako dnes; existovala jediná malá bytost s jedním tělem a s hlavou se dvěma tvářemi, odvrácenými od sebe. Měla čtyři ruce a čtyři nohy, jako by ji tvořily dvě bytosti různého pohlaví, srostlé zády k sobě. Jenže řečtí bohové žárlili, když viděli, že bytost se čtyřmi pažemi dokáže víc pracovat, její dvě tváře jsou vždy na stráži, takže ji nepřekvapí útok ze zálohy, a protože má čtyři nohy, vydrží dlouho stát nebo jít. Ale nejvíc se báli toho, že oboupohlavní bytost se může sama množit a nepotřebuje k tomu nikoho dalšího. Zeus, nejvyšší vládce Olympu, rozhodl: ,Mám plán, jak zbavit smrtelníky jejich síly.´ A rozťal tu bytost bleskem vedví a stvořil z ní muže a ženu. Na zemi velmi vrostl počet obyvatel, ale noví lidé byli slabí a zmatení, protože každý teď musel znovu hledat svou ztracenou polovičku, obejmout ji a načerpat z toho objetí ztracenou sílu, schopnost bránit se proti zradě, dlouho chodit a tvrdě pracovat. To objetí, v němž se dvě bytosti znovu spojí v jedinou, nazýváme sex.

Chci, aby ses na mě díval, ale současně si přeji, abys to přede mnou skrýval. První nával touhy je důležitý, protože jej skrýváme, nepodělíme se o něj, je zakázaný. Nevíš, jestli stojíš před svou ztracenou polovičkou, ani ona to neví, ale něco vás přitahuje - a musíme věřit, že je to opravdové.

Největší rozkoš nepřináší soulož, ale vášeň, s níž se jí oddáváme. Soulož je završením intenzivní vášně, ale nikdy se nestane tím hlavním bodem.

Nejsilnější je taková láska, která si může dovolit slabost projevit.

Sex působí jako kterákoliv jiná droga: pomáhá utéct před skutečností, zapomenout na starosti, odpočívat. A je stejně tak škodlivý a zničující.

Všechno má svůj význam. Když člověk žije naplno, užívá si každého okamžiku a sex mu neschází. Miluje se proto, že se cítí přeplněn, že je v poháru vína po okraj a přetéká, protože nemůže jinak, přijme výzvu života, protože v tom okamžiku - a jen v tom okamžiku - se dokáže přestat ovládat.

Když sedím u hostinských dveří,
já, bohyně Ištar,
jsem prostitutka, matka, manželka, božstvo.
Jsem to, co nazývají Život,
ale vy mě zvěte Smrtí,
jsem to, co nazývají Zákon,
ale vy mě zvěte Tulákem.
Jsem tím, co hledáte,
a tím, co jste nalezli.
Jsem tím, co jste rozsypali,
a teď sbíráte po kouscích.

Čas žít, čas umírat,
čas sít, čas sklízet,
čas zabíjet, čas léčit,
čas bořit, čas stavět,
čas plakat, čas smát se,
čas naříkat, čas tančit,
čas házet kameny, čas kameny sbírat,
čas objímat, čas rozcházet se,
čas hledat, čas ztrácet,
čas střežit, čas odhazovat,
čas trhat, čas sešívat,
čas mlčet, čas mluvit,
čas milovat, čas nenávidět,
čas války, čas míru.


Ukázky a doslov převzaty z knih:
Coelho, P.: Alchymista, přel. P.Lidmilová, vyd. Argo, Praha, 1999
Coelho, P.: Jedenáct minut, přel. Lada Weissová, vyd. Argo, Praha. 2003
Coelho, P.: U řeky Piedra jsem usedla a plakala, přel. A.Pasienka, vyd. Argo, Praha, 2000
Coelho, P.: Veronika se rozhodla zemřít, přel. P.Lidmilová, vyd. Argo, Praha, 2000

back for good

© jr 1002,2002,4002