Čištění záchodu a kočky

  1. Do záchodu nalejte 1/8 hrníčku kočičího šampónu.
  2. Vezměte svoji kočku a mazlete se s ní, zatímco ji nesete ke koupelně.
  3. Jedním hbitým pohybem šoupněte kočku do záchodu a zaklapněte víko. V případě potřeby sedněte na víko.
  4. Kočka se rozčílí a vytvoří spoustu pěny. Nevšímejte si zvuků, které vycházejí ze záchodu, kočce se to ve skutečnosti líbí.
  5. Splachněte 4-5krát.
  6. Požádejte někoho, aby otevřel hlavní vchod od domu. Ujistěte se, že žádní lidé nejsou mezi záchodem a hlavním vchodem.
  7. Postavte se tak daleko od záchodu, jak můžete, a zvedněte víko.
  8. Kočka vyletí ze záchodu a pomaže ven, kde uschne.
  9. Záchod i kočka jsou nádherně čisté.

Návod připravil váš pes.

back for good

© jr 5002