Cimrmanův kvíz z dějepisu

Jeden z Cimrmanových kvízů, kterým zpestřoval svým žákům hodiny dějepisu:

Otázka: Kterému světovému vojevůdci mohl jeho spolunocležník před spaním říct: "Zavři oko a spi"?

Možnosti jsou:
a) Janu Žižkovi
b) Admirálu Nelsonovi
c) generálu Kutuzovovi


Správná odpověď:
a) Janu Žižkovi

Odůvodnění:
Protože ani Nelson, ani Kutuzov nerozuměli česky!

back for good

© jr 5002