Vstupní test do CIA
aneb další sonda do ženských duší

Na vstupní test do CIA sa přihlásili dva muži a jedna žena. První muž přijde na řadu a pracovník CIA mu dá do ruky revolver a říká:
"V CIA potřebujeme odvážné lidi bez zábran. Teď jděte do místnosti, kde je vaše manželka a zastřelte ji. Tak se prřsvědčíme, že jste schopný práce v CIA."
Chlapíkovi se podlomí kolena, rozpláče se a povídá:
"Ne, to přece nemůžu. Zabít svoji ženu bych nedokázal."
"Nuže, tak potom nejste vhodný na práci v CIA", odpoví pracovník CIA a odvede chlapíka ven.
Na řadu přijde druhý muž, dostane do ruky revolver a instrukce, aby vešel do místnosti a zastřelil svoji manželku. Chlapík vyvalí oči, vezme revolver, vejde do místnosti a po chvíli ticha rozstřesený vyjde ven a říká:
"Ne, nedokázal bych to!"
Pracovník CIA mu poděkuje, oznámí chlápkovi, že neuspěl a pošle ho pryč.
Na řadu přijde uchazečka. Pracovník ji dá do ruky zbraň a opět ji seznámí se stejným úkolem, tedy zastřelit uvnitř svého manžela.
Žena vezme revolver, vejde do místnosti a zavře dveře. Hned potom je slyšet 13 výstřelů, nato nějaké tupé údery a po chvíli ticho. Dveře se otevřou a ženská zanadává:
"Do řiti, to jste mi mohli povědět hned, že jste mi tam dali slepé náboje. Nakonec jsem ho musela umlátit stoličkou!"

back for good

© jr 3002