Nový chemický prvek BYROKRACIUM

Fyzikové nedávno objevili nový dosud neznámý chemický prvek nazvaný přiléhavě byrokracium.
Neobsahuje žádné protony ani elektrony, takže má atomové číslo 0. Zato však obsahuje:
1 neutron
125 náměstků neutrona
75 viceneutronů
111 náměstků viceneutrona
Jeho atomová hmotnost je tudíž 312. Těchto 312 částic drží pohromadě výměnné síly spojené s neustálou výměnou mesonům podobných částic, zvaných "blbony".

Protože byrokracium nemá elektrony, je chemicky inertní. Přesto je lze chemickými metodami zjistit, neboť i nepatrná příměs byrokracia neuvěřitelně zpomaluje všechny reakce. Podle objevitelů i při koncentraci pouhých 5 ppm reakce normálně probíhající méně než 1 sekundu trvají několik dní. Poločas rozpadu byrokracia je asi 3 hodiny; po této době však místo normálního rozpadu dojde k reorganizaci, při níž si náměstkové neutrona, viceneutronové a náměstkové viceneutrona navzájem vymění místa.

Některé výzkumy nasvědčují tomu, že při každé reorganizaci atomová hmotnost vzroste. Výzkum v jiných laboratořích odhalil, že byrokracium se vyskytuje volně v atmosféře. Vykazuje zvýšenou koncentraci na určitých místech, zejména v blízkosti vládních institucí, úřadů, velkých podniků a výzkumných ústavů. Nejčastěji se vyskytuje v nejnovějších, nejlépe vybavených a nejlépe udržovaných budovách.

Vědci zdůrazňují, že byrokracium je v jakékoli koncentraci jedovaté a pokud je mu umožněno nahromadit se, dokáže zlikvidovat jakoukoli produktivní reakci. Pokusy o nalezení metod omezujících jeho neblahé působení nejsou dosud úspěšné.

back for good

© jr 1002