John Donne (1572-1631)


Dobré jitro
Moc rád bych věděl, kde jsme - ty a já -
byli, než jsme se spolu milovali!
Jak malí sáli jsme prs venkova?
V jeskyni sedmi spáčů jsme snad spali?
Snad - ale stejně to jen přelud byl.
Pokud jsem po nějaké zatoužil,
když jsem s ní spal - sen o tobě jsem snil.

Dobrý den přeji probuzeným duším,
na sebe mohou klidně pohledět;
vždyť pro lásku jsme k jiným věcem hluší
a v našem pokoji je celý svět.
Námořník ať si hledá novou zem,
ať na mapách je ostrov objeven -
nám stačí svět, jímž jsme si navzájem.

V očích si tváře objevujeme,
dvě prostá srdce v nich lze uvidět -
kde lepší hemisféry najdeme,
kde není západ ani věčný led?
Umírá, jen co v rovnováze není?
i smrti budem ušetřeni,
když se nám láska v nudu nepromění.


Východ slunce
Slunce, ty vlezlý, drzý blázne,
snad ještě spíš,
když oknem se závěsy nahlížíš?!
Cožpak tvůj čas i milencům zde vládne?
Pedante drzý, plísnit jdi
žáčky a učně ospalé,
lovčím dej vědět, že král vyrazí,
mravence vyžeň sklízet na pole -
vždyť láska stejně nedbá zeměpásů,
hodin či dnů, jež jsou jen cáry času.

Proč to tvé světlo pyšné je
na svoji moc?
Když mrknu, v mracích jsi, máš ze dne noc -
tu věčnost nezřít ji však zabije.
A neoslepí-li tě její zrak,
přijď zítra, ať si řekneme,
poklady obou Indií zda pak
leží zas tam kde dřív či vedle mne.
Jen hledej krále, jež jsi včera zřel -
všechny bys v tom loži uviděl.

V ní každý stát, král ve mně žije,
dál není nic!
Vedle nás princ je kmán, čest není víc
než škleb a zlato pouhá alchymie.
Přiznej nám, slunce, onu ctnost,
že svět tak zmenšený teď máš;
jsi staré, trvá-li však povinnost
dál zemi hřát, stačí, když hřeješ nás.
Když na nás svítíš, svítíš celé Zemi,
lože tvou osou je a sférou stěny.


Ženská stálost
Milovalas mě celý den -
čím budu, až zas půjdeš, oblažen?
Nový slib budeš antidatovat?
Či řekneš snad,
že jiní jsme, že čas se nevrátí,
že přísahy, jež dalas v závrati
či hrůze lásky, teď už neplatí?
Nebo že, jak smrt pouta sňatku shodí,
i svazek milenců též trvá jen,
než rozváže jej obraz smrti, sen?
Anebo spíše se ti hodí,
když slast ti pouze změna přináší,
umět být věrná zas jen ve falši?
Ty náměsíčná, stačilo by chtít,
moh bych se přít a zvítězit:
toho se ale vzdám -
vždyť zítra moh bych tomu věřit sám!


Ukázky převzaty z knihy:
Škola noci - Anglická renesanční a barokní poezie, sestavil a přeložil Zdeněk Hron, nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1978

back for good

© jr 9002