Blanca Varela (1926)

Milostná hra
ruce ve výšce vzduchu
dva či tři centimetry od prázdna

nepozorovat nic jasného
rozvířený prach
náhlá záplava peří
vyrvaného v letu
hloupý a růžový mráček
který už není

zamrkání očí
v kratičkém matu
světla k nevidění
a sen    nohy z gumy
a modré a zářivé
rozesmáté
hvězdy

víčko na víčku
rty na rtech
kůže prodlévající na jiné
zdrápaná a lesklá

hranice
ty postavíme    sami

Květiny na poslech
všude jsou květiny

právě jsem je ušima objevila

květiny na poslech
pomalé tiché chvatné
květiny
na poslech

při procházce ulicí
kterou kdosi trhá sbíječkou
jsem ucítila hrůzu jara
tolika květin

jež se otvírají vzduchu

a zavírají
tolika ozvěn
černé kadeře ptáků

vlečené
až na břeh hliněného moře
čerstvě dokořán

vím že jednoho krásného dne

skončím v chřtánu nějaké květiny


Ukázky převzaty z knihy:
Křídla na konci všeho, Blanca Varela, přeložil Petr Zavadil, Agite/Fra, Praha, 2006

back for good

© jr 8002