Jacques Prevel (1915-1951)

Rogeru Gilbert-Lecomtovi
Ani stín ani světlo
Jen zpustošené nebe
Ztěžklé neklidem úzkostí a neskutečnem
Ve mně.
Ani stín ani světlo
Jen strach roků jež brázdí moji tvář
A smutného mě znehybňují v čase
Ani Láska ani Sláva
Ani naděje Nadání
Dokonce ani jistota cesty vstříc
Prázdnotě a tichu
Dokonce ani jistota rozkoše z podzimu
Nic, jen výhost
Dokonce ani šelest větru dokonce ani déšť
Dokonce ani šťastné odměření tajné marné touhy
Ani stín ani světlo
Jen nepokoj a roztříštěný čas
Ve mně.


V čase v noci
Promluvím k tobě
V čase v noci budu moct odpovědět tichým hlasem
Jediný okamžik který mi život vzal
V čase v noci znovu najdu tvou tvář
A tvar své tváře
Promluvím k tobě v čase promluvím k tobě v noci
Konečně zaženu strašnou bolest svého ticha
Konečně zaženu smrtelné dny
Promluvím k tobě mimo čas promluvím k tobě v noci
Setřu hořké stopy čekání
Setřu hořké stopy zapomnění
Do svých otevřených rukou vezmu tvou tvář
Tvou jedinou tvář jediné smrtelné chvíle
Promluvím k tobě mimo čas zaženu noc
Vrátím se k svrchovaným slovům
Abych ti je konečně řekl svým hlasem
Podobným světlu


Vzpomenu si na tebe
Jako se vzpomíná na neštěstí
Jako se vzpomíná na velké prostory
Jako se vzpomíná na moře
Udeřilas mě a má krev načrtla tvou tvář
Udeřil jsem tě a tvá krev načrtla mou tvář
Poznali jsme radost
Přišla jsi a svět žil z toho okamžiku
Přišla jsi, přišla jsi
A vzpomínky mě vláčejí jako bahno nebo písek
Už zbývají jen mé paže vynořené z mých stesků


Ukázky převzaty z knihy:
Bytosti schopné zemřít, Francouzští prokletí básnící 20. století, přeložili Václav Jamek, Erik Lukavský a Petr Zavadil, Agite/Fra, Praha, 2005 a 2008

back for good

© jr 8002