Jiří Mahen (1882-1939)
vl. jménem Antonín Vančura

Modří ptáci hor

Člověk a láska

Tak je to: všechno je šílenství
a hraní neodpovědné -
a na tom jenom prý záleží,
zdali vrah před vraždou zbledne.

Tak je to: v nás leží celý svět,
nad námi bičem se práská,
my nesem na zádech celou zem,
ale nás nese prý Láska -

tak je to! Vysoko pod nebem
tohleto drama se hraje,
zvířata nemluví, ale my řvem,
vidouce ždibeček ráje!

Láska

A vždycky jen láska to byla a láska
k níž ona v zášeří krbu se znala.
Na prahu člověk stál, srdce se třáslo:
Nelhala dneska? Či lhala?

Však v zrcadla odraz i trpké sny vyklouzly,
a v pohyb paže leh útočný strach.
Dveře jsem zavřel. Snad jsem se usmál.
Smysly jdou v temnotách...

Diskrétní světýlko korálků temných
proniká záplavou spuštěných vlasů.
- Světýlko, zahřej mi dušičku dneska,
čekala nějakou spásu...

Nevím, co bylo to: Srdce se třáslo.
A nevím, co bylo to: bouřil se cit.
Něčeho v životě bylo mi málo -
a mnoho, co nemělo být...

Pokušení

Kolikrát za noci - není to smyslů klam -
celou mou bytost to do duše omámí -
čelem já už se jí pomalu dotýkám,
do tváří chladem svým skoro už dýchá mi...

Záclono zrádná, ty přede mnou visící,
oči radš zavírám, slepcem bych přál si být -
ale mé prsty zlou chvějí se zimnicí:
moci tě nadzvednout, moci tě odstrčit!

Záclono hebká, ach moci tě servati,
skočit a ukrást, co vůbec smíš mít rád!
Ruce se nematou, pevně v té závrati
drží už, drží tvůj stříbrný vodopád -!

Strhni ho! Líný tam spí možná osud náš,
ale ty na zázrak věříš spíš chvíle té -
jako když do vody uvadlou růži dáš,
tvůj život naposled, slavně však rozkvete!


Ukázky převzaty z knihy:
Modří ptáci hor, Jiří Mahen, nakladatelství Blok, Brno, 1982

back for good

© jr 8002