Robert Graves (1895-1985)

Příznaky lásky

Čerň

Čerň vpíjí slunce a všechny barvy pohlcuje.
Já doběla jsem vybělený, má lajdavá lásko. Vrať se
a zbarvi mne svou prudkou černí zase.


Dřívější oddanost

A byl jsem rád, když jsem se znovu ohlédl,
že bolelo to míň, než jsem si vůbec myslel;
že se loď pohybuje, poznáte podle přístavištních bud,
které odklouzávají zpátky
a zmenšují se - a vás prostoupí tiché potěšení,
když máte přístav za zády a břeh už vidět není,
že lodí je jen pár a každá má svou stranu danou...
ach, žádná sblížení a rozpravy už nenastanou.


Milostný příběh

Zuřivý úplněk stoupající na východní straně
proti vyrudlému zimnímu nebi;
keře vysoko zasypané sněhem a houkající sovy -
hrůza tak posvátná, že ji lze stěží unést:
páteř procitá chladem.

V chlapeckých letech setkání s touto scenérií
mi nahánělo hrůzu: přinášel jsem si měsíc domů,
a s ním i sovy a sníh, abych pak choval v hlavě
po celé příští jako zkoušek, které přijdou,
neztišitelný hlad.

Avšak zamiloval jsem se a láska
si našla byt na těch mrazivých šancích.
Její obraz stal se mou korouhví: sněhy tály,
keře rašily, měsíc něžně sálal,
a sovy trylkovaly jazýčkem slavičím.

Byly to samé lži, a třebaže se shodly s časem,
štěstí mi nepřinesly: její obraz
zborcený povětřím najednou zošklivěl,
a skokem zima zas tu byla zpátky -
sinavé nebe vzdouvalo se při soptění luny.

Nebezpečné už bylo milostnou notou pět
serenády pro Královnu Hladu.
V slzách jsem znovu stavěl kulisy staré scény,
nechal sníh ležet, pozoroval stoupající měsíc,
strpěl sovy -
a vzdával jim hold za to, co se neudálo.


Ukázky převzaty z knihy:
Příznaky lásky, Robert Graves, přeložil Pavel Šrut, nakladatelství Československý spisovatel, Praha, 1977

back for good

© jr 8002