Thomas Ernest Hulme (1883-1917)


Básník

Nad velkým a hladkým stolem se sklonil v extázích,
ve snu.
Odešel do lesů a mluvil a chodil se stromy.
Opustil svět
a přinesl zpět kulaté glóby a kamenné obrazy
démantů, barev, tvrdé a konečné.
A s nimi si hrál, ve snu,
na hladkém stole.


Konverze

S lehkým srdcem jsem kráčel
do lesa v údolí,
když kvetl hyacint.
Až krása jak tušený závoj
prostřená, mne zničila.
Svázán do kozelce
jsem byl, bez pohybu a téměř bez dechu
půvabem, který je
jejím vlastním kleštěncem.

A teď padám do řeky konce,
potupně, v pytli a bez hlesu,
jako nějaký Turek do Bosporu.


Městská obloha

Ve městě uprostřed léta,
když komíny žírají mračna,
Flóra s pohrdáním mizí
a zvedá svůj zvlněný
modrý šat k nebi.
A tak vidím
její bílou oblačnou spodničku
z valenské krajky skřípnutou stříškami,
trhanou komíny, odřené, třepené,
ve větru vlající cáry.


Ukázky převzaty z knihy:
Imagisté, vybrali a přeložili Petr Mikeš a Jitka Herynková, nakladatelství Fra, Praha, 2002

back for good

© jr 7002