Robinson Jeffers (1887 – 1962)

Pastýřka putující k dubnu

1

Z dveří malé jednotřídky obrostlé sekvojemi vyrazil hlouček dětí, právě když se po úzké cestě hustými kmeny blížila postava - (podle dlouhých světlých vlasů dívka, jinak její děravý hnědý plášť mohl patřit také muži) - a pospíchala směrem tam někam k severu, doprovázena stádečkem ovcí. Mladá a útlá tvář zářila oduševnělou radostí a byla až příliš něžná na to, jak ji ošlehal vítr. Jak dívka šla, vždy některá z cupitajících oveček pootočila hlavu, chtějíc vzhlédnout k její tváři, zatím co se jiná otřela o její nohu huňatou plecí. Školáci se zastavili, řičeli smíchem a překřikovali se:
"Už táhne!" - "Toulavá Klárka z kopců!" - "To měla padesát ovcí" - "A teď jen osm!" - "Ne, devět!" -
"Deset!" - "A kde máš zbytek, Klárko, hé?"
Radost, oživující dívčinu tvář, pohasla; nicméně kráčela dál jako hluchá, upírala pohled daleko dopředu a napřimovala hlavu, jen něžné rty jí cukaly.
Posměváčkové se rozběhli za ní, rovnou mezi ovce, které poplašeně popoběhly, pouze starý beran, držící se u dívčina boku, zůstal a toliko trochu sklonil své zkroucené rohy, ale neohlédl se ani se neplašil. Jeden z uličníků křičel: "Že nepodřežeš i ovce, když jsi oddělala vlastního tátu!" A jakási tlustá holčice se připojila: "Hele, Klárko, kde máš milého? Pustil tě k vodě, viď, po tom, co se stalo?"
Patriarchální beran po dívčině boku nesl na hřbetě ušpiněný raneček, připevněný provázkem ke zcuchanému kožichu; jeden z darebů přiskočil, chňapl po ranečku a strhl jej na zem. Klárka se shýbla, zvedla uzlíček z prachu a slzy jí kanuly z očí. Ani se neohnala pasteveckou holí z růžové madrony, o kterou se opírala, jen si povzdechla: "To je starost...", nevýbojná jako kterákoliv její ovečka. Osmiletý žabec zavřeštěl: "Pískněte na psy, ať ji ženou jak kočku! Karlíčku Geary, zavolej vašeho psa!" Ale jiný chlapec snědé pleti a španělsko-indiánské krve ji dohonil a řekl: "Hleďte ji nechat! Nesmějí se tě dotknout, Klárko. A neplač, půjdu s tebou." Poděkovala mu, ještě plačky. Čtyři z dětí, které bydlely jižně odtud, se konečně měly k návratu a zbylý hlouček se už choval slušně. Černovlasý chlapec vlídně dodal: "Musíš se držet cesty, Klárko. Trávy bude všude dost. Jinak by na tebe farmáři poštvali psy, kdyby ses dala přes pastviny, protože krávy se nepasou, kudy přešly ovce; ale ty to můžeš vzít skrze lesy." Odpověděla: "Jsi opravdu hodný. Já to přece jinak nedělám." Úzká cesta se ztratila v říčce, kam sešli z vrchu; byla to mělká horská bystřina a Klárka ji přeskákala z kamene na kámen, zatím co se ovečky brodily po jejím boku. Hodný chlapec se obrátil k farmě na jižním svahu. "Sbohem! Sbohem!" řekli si navzájem a Klárka pokračovala se stádečkem v opačném směru říčním údolím mezi stromy vysokými jako věže. Ovce se držely při kraji cesty a očichávaly hořký šťavel, opožděnou květenu ve stínu a povadlé kapradí. K večeru se jim objevila zelená úžlabina se svěží podzimní trávou.


Ukázky převzaty z knihy:
Pastýřka putující k dubnu, Robinson Jeffers, přeložil Kamil Bednář, nakladatelství Mladá fronta, Praha, 1961

back for good

© jr 7002