Michail Jurjevič Lermontov (1814-1841)

A smutno a teskno

A smutno a teskno a nenajdeš přátelskou dlaň, když duši máš chmurnou a stinnou...
Jen touhy - co s nimi? Což věčně jen toužiti mám? A nejlepší léta pryč táhnou a hynou!
Snad milovat?... Koho? Vždyť dočasná láska je nic, a věčná nám dopřána není.
A zkoumáš své nitro - a všechno, co bylo, je pryč: i radost, i trýzeň se v nicotu mění.
A vášně?... V tu chvíli ten tam je ten líbezný bol, jen soudný hlas rozumu zazní;
a život, když klidně a chladně se rozhlédneš kol, je ubohý žert jen - tak hloupý a prázdný...


Proč

Smutno je mi - to tím, že tě mám rád a vím:
jsi v květu mladosti a neunikneš jim,
tam těm, co číhají, aby tě pomluvili.
Za každý jasný den, za každou sladkou chvíli
smutkem a slzami zaplatíš pro to zlo.
Smutno je mi... to tím, že je ti veselo.


Sám a sám si vyjdu v noční tiši

Sám a sám si vyjdu v noční tiši,
bílá cesta z mlh se vynoří;
noc je tichá, poušť hlas boží slyší,
hvězda s hvězdou mlčky hovoří.

Nebe je tak slavnostní, tak divné!
V modrém přísvitu zem tiše spí...
Proč dnes všechno tolik zabolí mne?
Čekám na cos? Čehos lituji?

Ne, já nelituji minulosti,
od života nic už nečekám.
Hledám klid a toužím po volnosti,
usnout, zapomenout, zůstat sám...

Nechci však sen mrazivý jak v hrobě;
takový můj věčný spánek buď:
sílu života ať cítím v sobě,
aby dechem zdvíhala se hruď,

by mně dnem i nocí s něhou v hlase
o lásce kdos bez ustání pěl,
aby dub, jenž věčně zelená se,
nad hlavou mi k tomu zašuměl.


Ukázky převzaty z knihy:
Samota a láska, Michail Jurjevič Lermontov, přeložili E. Frynta, J. Hora a M. Marčanová, Státní nakladatelství krásné kiteratury a umění, Praha, 1964

back for good

© jr 7002