Otokar Březina (1868-1929)
vlastn. jménem Václav Jebavý

Český lyrický básník, esejista a učitel. Přední básník generace devadesátých let, představitel symbolismu a humanista, člen 'České moderny'. Autor filosofických esejů, psaných umělecky vytříbeným jazykem. Hledal vztah mezi člověkem a absolutnem, jakož i cestu k naplnění vize absolutního poznání světa a sebepoznání uprostřed chaosu moderní společnosti, která zamlčuje základní otázky lidské existence. Sugestivní obraznost spojil s metaforickým vyjadřováním duchovního symbolu, experimentoval s volným veršem. Byl ovlivněn Arthurem Schopenhauerem. Po středoškolských studiích působil jako učitel na školách v Jinošově, v Nové Říši a v Jaroměřicích nad Rokytnou. Žil samotářsky, věnoval se četbě, studiu jazyků a filozofických děl minulosti i současnosti. Přispíval do řady časopisů. Jeho básnické dílo tvoří cyklus navzájem spjatých pěti sbírek Tajemné dálky (1895), Svítání na západě (1896), Větry od pólů (1897), Stavitelé chrámu (1899), Ruce (1901). V symbolistním duchu je napsána i kniha esejů Hudba pramenů (1903).

Tys nešla

Příliš brzy jsem rozsvítil lampy a do váz natrhal kvítí
a vůněmi, jež v plamenech šlehají krví, své síně jsem nadech:
koberce prostřel jsem, naléval vína, v nichž slunce minulá svítí,
jež před lety usínala v chudých mých vinohradech.

Tys nešla. Hodiny z dálky se smály, má jara v nich jasmíny kvetla
a dýchala na tvůj neznámý obraz ověnčený liliemi;
čas vadl, růže mé chřadly, vína má hořkla, rudla má světla,
a sny, jež jsem ti naproti vyslal, se vrátily teskny a němy.

Tys nešla. Zaklínal jsem tě magií Vůle, jež prostorem sálá
proudy tajemných spojení a přenáší nejhlubší chvění.
Větrům jsem házel setbu své touhy, aby v duši ti vzplála
v ohnivé keře a sugescí vůně vedla tvé snění.

S dušemi básníka jsem hovořil o tvé váhavé chůzi;
naděje má s umdlelým úsměvem seděla na prahu dveří;
oněmly cesty, bázní se schoulily stromy a v soumraku hrůzy
šlépěje přátelských kroků jak černým sněhem se zaváty šeří.

Tys nešla. Kdo tě potkal a svedl z mých zahrad? Či leká
tě oblak, jenž zhaslými slunci se pozdvih a nad mým domem se prostřel?
Či smrt, která zabíjí na křižovatkách mé hosty a čeká,
až sám se přiblížím k oknu, blízko na osudný dostřel?

Je pozdě již. Záclony zdvihám, okna svá bez bázně otvírám výším
a od hvězd zvoní mi píseň započatá před staletími;
neznámý hlas tvůj chladivým nárazem éteru slyším
z té písně věčné se třásti tóny přitlumenými.

V noci všech světů padá, kde polibků jásavá bouře se sráží,
jež rozžehá v křížení blesků nesčetné životy příští.
Věř, my se to líbáme tisíci retů, objetím tisíců paží
ve věčnosti bolestné něhy, jež od věků do věků prýští!

Ve vášnivém tepotu věčného Srdce, jež tisíci údery buší,
v tušení, jež prochází hroby a svítí z budoucích zoří,
v tajemství Zrání, jež v jedné duši slívá tisíce duší
a pohledem letícím věky na tváři spřízněné hoří.


Ukázky převzaty z knihy:
V dnech nejistých I... - Česká poezie přelomu 19. a 20. století, nakladatelství BB/art s.r.o ve spolupráci s naklad. Jiří Buchal - BB/art v edici VERSUS, Praha, 2004

back for good

© jr 7002