Victor Hugo (1802-1885)

Jen ty nám zůstáváš, ó lásko

Jak v rybnících

Jak v rybnících, jež les uzavřel do jedlí,
i v duších, kdybychom víc do nich nahlédli,
najdeme protiklad věčného nebe, které
jasnými paprsky až do hlubin se dere,
a rmutu vlastních vod, s nímž za tmy ode dna
vyplouvá na povrch ropucha šeredná.

Kde konec všeho je...?

Kde konec všeho je? V životě nebo v hrobě?
Je mimo tento svět? Neseme jej už v sobě?
Co čeká na konci klikatých našich cest?
Žijem či osudem se dáváme jen vést?
Budeme po smrti věčnosti zaslíbeni,
anebo časnost nás v prach bez milosti změní?
Což stvořil-li nás Bůh ke svému obrazu,
jen aby strmější byl náš pád ve zkázu?
Což je-li kolébka začátkem Kalvárie
a dítě ve mléce pelyněk zmaru pije?
Koho spíš na mysli, ó Bože veliký,
při tvorbě hnízd jsi měl? - Ptáky či ptáčníky?

Protože srdce každé...

Protože srdce každé
má kohosi,
pro něhož za hrob až jde,
když poprosí,

protože na svou kůži
v určitý čas
po trnu pozná růži
každičký z nás,

protože dává duben
šum dubinám,
že nocí žal je huben,
dá-li sny nám,

protože větvím kosy
vzduch nabízí,
že jitro doušek rosy
má pro břízy,

protože mořská vlna,
jíž došel dech,
slovíčka láskyplná
má pro svůj břeh,

proto ti v této chvíli,
má nejdražší,
dám všechno, co mě sílí
a povznáší;

přijmi mou touhu, drahá,
jež, tesklivá,
ti jako slaná vláha
tvář omývá;

měj vyznání má sterá
a ovládni
jak parsky, tak šera
mých let a dní;

měj vzrušení, jež svíjí
věnec mých strof,
i něžnou melodii
všech jejich slov;

měj duši mou, jež skromně
ti letí vstříc,
nemajíc hvězdy kromě
tvých zřítelnic;

měj musu mou, jež snila
jen léta
a jež s tvou slzou, milá,
až rozkvétá;

měj srdce mé, jež dusí
se bezmála
poté, co o lásku jsi
je obrala!

Jiná píseň

Proč ještě spíš, má milovaná,
když nový den už začíná?
Růže už pijí rosu rána;
probuď se, moje jediná!

Má píseň váhá,
pláč dusí ji...
Vyslyš mě, drahá,
ať žije!

Paprsky před tvým oknem prosí:
- Vstaň! Celý den hřát budeme!
Sta písní slibují ti kosi
a věčnou lásku srdce mé.

Vyslyš mé lkaní
a rychle vstaň,
ať do tvých dlaní
vložím svou dlaň!

Jen pro tebe mé srdce buší!
Ten, jemuž za vše vděčíme,
stvořil mou lásku pro tvou duši
a pro tvou krásu oči mé.

Můj ret je němý,
hlas dusí pláč...
Nač bez tebe mi
je láska? Nač?

Chudobka prosila...

Chudobka prosila běláska: - Přivoň ke mně!
Zdrž se tu!
Tvým domovem je vzduch, avšak mě brání země
v rozletu!

Přes rozdíl k sobě lnem uprostřed nedohledné
lučiny
a jsme si podobni jako pár poupat jedné
květiny.

Vítr však zavane - a zas tu osiřelá
pokvetu;
kéž bych tě provázet svou vůní aspoň směla
za letu!

Běda: tak daleko má vůně nedoletí...
Sbohem; ne,
nenuť mě: počkám tu, až soumrak do objetí
sevře mne.

Přilétáš, odlétáš; každý květ se jen třese
na tebe.
Dočkám se tě i já, jen co noc přežene se
přes nebe.

Neusnula bych však, kdybych ti nenabídla
nemožné:
dám ti své kořínky výměnou za tvá křídla!
Nu, což? Ne?


Ukázky převzaty z knihy:
Jen ty nám zůstáváš, ó lásko, Victor Hugo, přeložil Petr Kopta, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, Praha, 1965

back for good

© jr 7002