Fráňa Šrámek (19.1.1877-1.7.1952)

   Básník, dramatik a prozaik. Narodil se v Sobotce v rodině berního úředníka. Během mládí se několikrát přestěhoval. Nedokončil studia práv. Po návratu z vojenské služby se již plně věnoval literatuře. Pro své antimilitaristické názory, které zastával celý život, byl pronásledován a vězněn, přesto se účastnil 1.světové války.
   Vyšel z dekadentního ovzduší, ale láska k životu ho přivedla k radostnému vitalismu, podbarvenému zejména eroticky. Vyjadřoval vzdor, útočil proti všemu, co člověku bere možnost prožít svobodně svůj život. Vědomí bídy života a láska k němu ho dovedla ke chvále života. Nenávist k měšťáckým formám spojená s touhou po plném životě dává ráz celému Šrámkovu dílu:
   Vynikl jako básník milostné, přírodní a společenské lyriky (Života bído, přec tě mám rád /1905/ (báseň Curriculum vitae); Modrý a rudý /1906/ - báseň Píšou mi psaní - odpor k vojenskému životu, motivy rukování, bolesti srdce, proklínání, modrého rezervisty, rudého anarchist a rudého květu, báseň Raport - odsouzení války jako nepochopitelného zla; Splav /1916/ - soustředění k smyslové a citové stránce, oslava elemtárních darů pozemského života, především milostného vztahu - jeho snivé touhy, vášnivosti i smutku; Básně /1926/, Nové básně /1928/, Ještě zní /1933/, Rány růže /1945/ - návrat k rodnému kraji, k jistotám (domov), stesk, antimilitaristické zaměření, dojmy z vítězství, výraz mužné síly a vyrovnanosti), psal povídky (Prvních jedenadvacet, Žasnoucí voják /1924/, Bouřky a duhy /1933/), romány (Stříbrný vítr /1910/, Křižovatky /1913/, Tělo /1919/, Past /1931/) a lyrická dramata (Červen, Léto /1915/, Hagebenk /1920/, Zvony, Měsíc nad řekou /1922/, Plačící satyr /1923/, Ostrov velké lásky).

Když kvete vřes

Když kvete vřes, tu víme,
že v číši už jen zbývá
poslední jiskra. Dopíjíme
a přes rameno se nám dívá stín.

Pak zmodrá les a večer sivý
do stydnoucích luk mlhy valí;
tu ironicky starostlivý,
nám ramena svým pláštěm
halí stín.

Naše svatební

A tak nám rozkvetlo červené milování,
tu máš mou duši, vem, svou dej za ni.
Sepněme ruce:
Sluníčko, sluníčko, dej požehnání...!

My jsme si nevzali svatební šaty,
my jsme si nedali prstýnek zlatý,
my jsme si řekli jen, že se chceme
postivě milovati...

Požehnej, slunce, dvěma svým dětem,
ony ti zaplatí krvavým květem -
zasnub je, muže a ženu,
před celým světem.

Už se na nás nehněvej,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí milou
ženili.

Nikoho jsme nepozvali,
nikomu nic neřekli,
šli jsme rovnou cestou v peklo
místo v předpeklí.

Nikoho jsme nepozvali,
žádný host k nám nepřijel,
jenom červen, ten byl s námi
a nám připíjel.

Tulák se tak lehko žení,
tulák nemá čas si hrát,
tulák, ten se proto žení,
že má rád.

Když si tulák ženu vede,
by v ní objal celý svět,
to smí jenom slunce vidět,
pták a květ.

Tak jen už se nehněvejte,
že jste při tom nebyli,
když jsme se my s mojí milou
ženili.

Splav

Trápím se, trápím, myslím si,
kde bych tě nejraděj potkal.
Ulice střídám, parky a nábřeží,
bojím se krásných lží.
Bojím se lesa. V poledním lese
kdo miluje, srdce své neunese.
Na můj práh kdyby jsi vstoupila,
snad by jsi mne tím zabila.
Chtěl bych tě potkat v lukách.
V lukách je vlání
na všechny strany pokorné odevzdávání.
V lukách je nejprostšího života stůl,
rozlomíš chleba, podáš ženě půl
chléb voní zemí, bezpečný úsměv svítí,
až k pláči je prostý věneček z lučního kvítí,
a oblaka jdou, přeběhlo světlo, přeběhl stín
muž má touhu rozsévače, žena má úrodný klín

Chtěl bych tě potkati v lukách. Šel bych ti vstříc.
A až by jsi mi odešla, ach, zvečera již, bys na mě nemyslila víc
jen na prosebný a děkovný můj hlas,
jako bych jen splavem byl,
který v lukách krásně zpívat slyšelas.

back for good

© jr 1002,5002