Pierre de Ronsard (1524-1585)

Básně

Lásky

I

Mlčím a prosím, doufám a mám strach,
hned led, hned oheň běží city všemi,
nade vším žasnu, všechno lhostejné mi,
hned sdílný jsem, hned upjatý mám vztah.

Mám v oblibě, jen z čeho hoře mám,
jsem srdnatý a srdce selhává mi,
nadějí malou, odvahou jsem známý,
nejistý láskou, přec ji vyznávám.

Čím víc se zdráhám, pobízím se víc,
živ svobodou, chci padnout do zajetí,
strast moje končí, začíná se zas.

Jak Prometheus vášní znám se chvěti:
chci, musím, toužím, nemohu však nic.
Tak osud můj, ach, parko, upředlas.

V

Až usmrtí mě tyto krásné oči,
na druhý břeh mě vyhánějíce,
až Parka odvede mě tam, kam chce,
a na břeh druhý, lepší se mnou vkročí,

jeskyně, louky, hvozdy, vy v tu chvíli
nade mnou v slzách, nezhrdejte mnou;
v stínu svých paží dejte mi, co zvou
sídlem, kde pokoj s věčností se sdílí.

Kéž by pak básník, hoře láskou již,
nad losem mým v soucitném rozeplání,
vryl do cypřiše tento epigram:

Vendomský milenec zde leží sám,
zabitý bolem, že tak přespříliš
miloval krásné oči svojí paní.

XI

Co děláš, milá, o čem sníváš asi?
Zda myslíš trochu na mne, jak má být?
Máš aspoň trochu starost o můj cit,
jako má starost o tebe se hlásí?

Celé mé srdce k tobě jen se nese
a před očima zřím tě zas a zas;
ač nejsi zde, já slyším jen tvůj hlas
a jiná láska v srdci neozve se.

Tvůj půvab, krásu a tvé oči mám
vryty v sobě, a též místa zřím,
kde smála ses a tančila tak skvěle.

Ač za svou mám tě, sám si nepatřím:
jen v tobě žiji, dýchám, ožívám,
mé srdce, krvi, blaho moje celé!

XVIII

Miláčku, vstávej už; tvou lenošnost kdo změří?
Vždyť skřivan na nebi už zatrylkoval svou
a slavík přesladce zazpíval nejednou
milostný žalozpěv na trnitém svém keři.

Tož vzhůru! Pojďme přec shlédnouti rosu v nivě
a růžový tvůj keř věnčený poupaty
a karafiáty, jež zalila jsi ty
hned včera kvíčerou vodou tak přepečlivě.

Když včera šla jsi spat, přísahala jsi stále,
že ráno vzbudíš se dřív nežli já snad; ale
vždy k dívkám milostiv je jitřní spánek sám,

oči jim pečetí sny, jimž je sladkost dána.
Nevadí! Nastokrát tvá ňadra zulíbám,
abych tě naučil vstávati časně zrána.


Ukázky převzaty z knihy:
Básně, Pierre de Ronsard, přeložil Vladimír Holan, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, Praha, 1957

back for good

© jr 7002