Alfred de Musset (1810-1857)

Mým láskám

Co nejčastěj se zřít

Co nejčastěj se zřít, prostě se milovat
bez lstí a vytáček i beze studu, lhaní,
bez klamné touhy žít, bez výčitek, jež raní,
jen ve dvou srdce svá na pospas lásce dát,

mít ohled k myšlenkám, když druhý se k nim sklání,
učinit z lásky den, ne temné sny a zdání,
a v jasu toho dne být volný právě tak
jak Laura, která šla milenci zazpívat.

Vy, jejíž každý krok jde vstříc vždy nové kráse,
vy, která stvořena jste k bezstarostným hrám,
to vy jste řekla mi, že takto rád mít mám.

Já, děcko veliké, jež s nedůvěrou nese
každičkou myšlenku, jsem musel přiznat vám:
ba, život jiný je - leč takto miluje se.

Já srdci bláhovému

Já srdci bláhovému povídal:
Nestačí jedna láska k milování?
Nevíš, že kdo je mění bez ustání,
jen v marné touze žije, smuten, dál?

To nestačí, mé srdce vedlo svou,
to nestačí - jen jedna k milování.
Nevíš, že kdo je mění bez ustání,
smí vychutnávat rozkoš minulou?

Já srdci bláhovému povídal:
Není snad smutku dost, který nás raní?
Nevíš, že kdo je mění bez ustání,
na každém kroku nalézá jen žal?

To nestačí, mé srdce vedlo svou,
to nestačí - smutek, který nás raní.
Nevíš, že kdo je mění bez ustání,
smí vychutnávat bolest minulou?

Když smutnou sudbou

Když smutnou sudbou člověk ztrácí
smích v rezignaci
i touhou svou,
pak hudba nebo krása něčí
pozvolna léčí
tu tíseň zlou.

Co zbraň v životě nedokáže
to půvab tváře ti zachrání
a nápěv milovaný kdysi
něhu zas křísí
jen tím, že zní.


Ukázky převzaty z knihy:
Mým láskám, Alfred de Musset, přeložil Gustav Francl, nakladatelství Vyšehrad, Praha, 2006

back for good

© jr 6002