Geoffrey Hill (1932)

Nic, jež v tvých slovech je

Tenebrae

Z CYKLU LETNICOVÝ HRAD

Je strašné toužit a nemít i mít a netoužit.

William Butler Yeats

Na jiných lidech milujeme uspokojení vlastní touhy, v něž doufáme. Nemilujeme jejich touhu. Kdybychom na nich milovali jejich touhu, milovali bychom je jako sami sebe.

Simone Weilová

2

Tam v sadu
jsem našel smrt
pod šípkovou růží
ležím zabitý

Šel jsem
sbírat kytky
má láska čekala
mezi stromy

tam v sadu
jsem našel smrt
pod šípkovou růží
ležím zabitý

6

Pomalu letí má volavka
probodnutá čepelí
stoupá v pomalé bolesti
bije do vzduchu svým křikem

letí hledat vysoké skály
kam člověk nevyleze
kde divoký balzám raší
u potůčku

skály vysoké skály
přetékají květinami
tam láska roste a odpočívá
a tam je spasena

14

Jak zraněn je
já ránu mám
krvácí z pýchy své
ze srdce já sám

jak umírá
já budu žít
ve smutku touha dotírá
smutnější ještě být

jak žije sám
já zemřu v sklíčenosti
žalem že odpuštění znám
takové poctivosti

15

Sestoupím k ránu
k studni kde milenci dlí
a omyji tuto ránu
která se nezhojí

duše než jiné víc
milovaná co uvidíš
nejspíše vůbec nic
když do očí jen zřít tam smíš

hlubinám nebytí
až příliš jasně s vším
mé touze zmírající vzápětí
tím toužením


Ukázky převzaty z knihy:
Nic, jež v tvých slovech je, Geoffrey Hill, přeložil Zdeněk Hron, nakladatelství BB/art s.r.o. v edici VERSUS, Praha, 2004

back for good

© jr 6002