Roger Gilbert-Lecomte (1907-1943)

Život láska smrt prázdno a vítr

Blankytný žal

Jako když srdce roní
pomalé bledé slzy
pod tou perlovou maskou
dusí planoucí výkřik
rdousí nářek a pláč
krve z níž vyvěrá smršť
spad purpurový pták
ze stromu života
šílenství chobotnice
chapadly po něm sápou
umírám dán v plen
polibkům vysávavým
jímá ho třas a chví
zřidlým peřím
a pro poslední vzlet
zlomeným křídlem duše
aby tak ozřejmil
nehnutou blízkost bran

Hranice lásky

Mezi rty polibku
sklo samoty

Nepotřebná moudrost

Člověk hledá lásku a veš hledá člověka
člověk hledá veš co se chytře skrývá
v lese kde bloudící člověk
hledá lásku jako slepá bába

Život láska smrt prázdno a vítr

Úvodem
aneb
Drama o nepřítomnosti ve věčném srdci

1. dějství
(Scéna představuje nezjevné nekonečno)

Nejprve: Bůh sám
Poté: Bůh a Nepřítomnost Boha

Bůh v sobě:
Cítím bolest, již mi působí nepřítomnost v mém věčném srdci.

Bůh mimo sebe:
Fiat Nemo!
(Ticho.)

Nepřítomnost z Boha sebou vytvořená:
Ecce Nemo.
(Smích.)

2. dějství
(Stejná scéna, ale nekončno je zjevné.)

Osoby:
Život.
Láska.
Smrt.
Prázdno a vítr.
Bůh a jeho Nepřítomnost.

Bůh:
Co je život?

Jeho Nepřítomnost:
Láska větru.

Bůh:
Co je smrt?

Jeho Nepřítomnost:
Láska prázdnoty:

Bůh:
A co je láska?

Jeho Nepřítomnost:
Život větru, smrt prázdnoty.

Bůh:
Jaký je cíl života?
Jeho nepřítomnost:
Smrt.

Bůh:
Jaký je cíl smrti?

Jeho Nepřítomnost:
Život.

Bůh:
Jaký je cíl života a smrti?

Jeho Nepřítomnost:
Prázdno a vítr.
(Ticho.)

Bůh:
A jaký je cíl lásky?

Jeho Nepřítomnost:
Smrt v životě a vítr v prázdnotě!
(Smích.)

3. dějství
(Stejná scéna.)

Osoby:
Bůh sám se svou Nepřítomností.

Bůh:
Sbohem?

Jeho Nepřítomnost:
Naopak!
(Smích věčnosti.)


Ukázky převzaty z knihy:
Život láska smrt prázdno a vítr, Roger Gilbert-Lecomte, přeložili Věra Linhartová, Jakub Hlaváček, Zuzana Bedřichová, Camille Carpentiere, nakladatelství Malvern v edici poezie Hadad, Praha, 2006

back for good

© jr 6002