Vladimíra Čerepková (1946)

Básně

Ryba k rybě mluví

I
Podívej plavu v zelené
vodě štěstí
nepromluvím
budu číst z tvých očí
dopis z výčitek
neodepíšu ti mé oči
nemají na známku

Bála jsem se některých krás
nevadí ti to
a já ti ztratím všechny vzpomínky
když mě nebudeš poslouchat
kdybys dělala to co nikdo
dnes bys od samého rána
stála s rukama vztaženýma k nebi

Nedám to znát
když se mé oči stydí
do bloku jsem ti napsala
že jsi vůl
a nejsi

mé oči se styděly už mockrát
tak co ty rybo
poznala bys to
Od ticha k tichu nesl se můj křik
a porušil tvé ticho
jak jsi se ty rybo němá
zlobila

Zastavila jsem na chvíli čas
a vítr mně bral zlost
jak
když peníze na to neplatí
mám splatit svůj dluh rybám

II
V tenhle moment
moje kamarádko
ti vyhasla slova v ústech
to jenom jedna zrádná slina

Půjde se koukat na měsíc
a bude výt na měsíc
křikem bláznivých sluncí
řekneš mně
koberče
hrubý koberče

Řeknu ti moste
šlapu na tebe
a všechny mosty se usmívají

Odpovíš
Jsme přece ryby

III
Dám ti světlo svých rukou
mé ruce prožrali moli
všechno to prožrané to jsou ta světla

Půjdu do noci hledat
druhé takové ruce
k neštěstí zblázněné
ponesu svou hlavu v dlaních
oči mají hlavy
v dlaních ponesu hlavu

Celé nebe bude hořet
všechno zapálím
ponesu svou hlavu
světelnýma rukama

Prožrali je moli
na světě existují
moli
kteří prožírají ruce do světel


Ukázky převzaty z knihy:
Básně, Vladimíra Čerepková, nakladatelství Torst, Praha, 2001

back for good

© jr 6002