Novalis (1772-1801)

Květinový prach

Hymny k noci

1
Kdo z žijících,
smysly obdařen,
přede všemi zázračnými
zjevy v prostoru širém,
jenž obklopuje, rád nemá
všeútěšné světlo
s jeho vlněním a třpyty,
s barvami jeho,
s tou mírnou všudypřítomností,
jež naplňuje den?
Jak nejniternější
duši života
dýchá ho obrovitý svět
hvězd neúnavných,
plovoucích v jeho modravém moři,
dýchá ho jiskřící kámen,
pokojná rostlina
a zvířat
mnohotvárný svět,
síla vždy pohyblivá -
dýchají ho barevné
mraky a větry
a především nádherní cizinci,
s očima plnýma smyslu,
s vlavou a vznosnou chůzí
a zpěvavými ústy.
Jako král
pozemské přírody
volá světlo
každou sílu
k nesčetným proměnám
a pouhá přítomnost
jeho je zázračným zjevením
říše světa.

Ale já dolů odvracím
tvář ke svaté, tajemné,
nevýslovné noci -
v dálavách leží svět
jako potopen v hluboký hrob,
jak pusté a osamělé
jest jeho místo!

Hluboký stesk
vane ve strunách srdce.
V krůpějích rosy
chci skanout
a v popel se smísit.
Dálavy vzpomínání,
mladosti touhy,
sny dětství,
dlouhého života všeho
radosti krátké
a marné naděje -
přicházejí v šedivých šatech
jak mlha navečerní,
když zapadlo
slunce.
V dálavách leží svět
s pustými požitky svými.
V jiných prostorech
postavilo světlo
své veselé stany.
Copak se nevrátí nikdy
k svým věrným dětem,
k svým zahradám,
do svého krásného domu?
Co ale prýští
tak chladivě a svěže,
tak tušivě
pod srdcem
a polyká
měkký vzduch stesku?
Máš i Ty
lidské srdce
temná noci?
Co skrýváš
pod svým pláštěm,
že nespatřeno naléhá
mocně na moji duši?
Jen zdánlivě hrozná jsi -
převzácný balzám
krápe z tvé ruky,
z otepi máku.
Ve sladkém opojení
rozvíráš těžká křídla mysli.
A dáváš nám radosti
temné a nevýslovné,
tajemné, jako jsi sama,
radosti, které
jsou předtuchou ráje.
Jak chudé a dětinské
připadá mi světlo
s pestrostí věcí,
jak útěšné, požehnané
loučení s dnem.
Tedy jen proto,
že noc přebírá
služebníky tvoje,
rozeselos Ty
v dálavách kosmu
zářící koule,
aby zvěstovaly tvou
všemohoucnost, tvůj návrat
v čase vzdálení tvého?
Nebeštější než blyštivé hvězdy
v dálavách tamtěch
připadají nám nekonečné oči,
jež otevřela
noc v našem nitru.
Dál dohlédají
než nejbledší
z tamtěch nesčetných vojsk.

A beze světla obejdou se,
prohlédají hloubky
milující mysli.
Tak vyšší prostor
se plní rozkoší nevýslovnou.
Chvála buď královně světa,
vznešené zvěstovatelce
svatého světa, opatrovnici
blahoslavené lásky -
noc je tu -
vznícena je má duše -
pominul pozemský den
a ty jsi zas má.
Hledím do temných, hlubokých očí,
nic než lásku a blaženství nevidím.
Na oltáři noci
klesáme na měkké lože -
rouška padá
a vznícen horkým stiskem
plápolá sladké oběti
čistý žár.


Ukázky převzaty z knihy:
Květinový prach, Novalis, přeložil Ivan Slavík, nakladatelství BB/art s.r.o. v edici VERSUS, Praha, 2005

back for good

© jr 6002