Tereza Riedlbauchová (1977)

Velká biskupovská noc

A bolest za očima
přítel odchází
a přítelkyně zradila
a vítr je křehká sněženka
batolátko
první sníh
na mezích rozpjaté utrpení
má krákoravý dech
zelené paty zdvihá do výše
a pouští na břevno
na kraji stráně se vzepjala hrušeň
aby zachytila vlastní pád

Noc je ještě slabá a my napili se vín
žlutý jazyk tápe po mé červeni jako žahadlo
vplouváš do soutěsky
lámeš se o útes
padáš do hlubiny
ztrácíš dech
ryby se smějí
sasanky ti lepí na rakev
do tmy ses odvážil
do hlíny zalomil překrásné ruce
Miláčku, ty dávno už
bez útrob
můj Králi

Po dlouhých dnech se navracím k sobě
černá krev se vzňala jako víno
celou noc jsem nespala
a pták ji prokřičel
mluvil o všedních dnech, o úsměvu,
o tiché kráse
úzkost přetavil do příslibu
celou noc jsem hledala sestru
ale zrcadlila jen mou vlastní samotu

Ze stínu mé poezie vystupuje má podoba šílená
ta touha milovat
voda klopýtá přes paže jak přes kameny
ta touha zahryzlá do ticha
ta touha těhotná
kdy v břichu stoupá katedrála světla
z maličkých slz
kdy něha a strach se spojují
a nad hladinou se spouští
tenoulinké větve vrb


Ukázky převzaty z knihy:
Velká biskupovská noc, Riedlbauchová Tereza, vydavatelství Ing. Marek Turňa, člen skupiny Drewo a srd, Zlín, 2005

back for good

© jr 6002