Eugénio de Andrade (1923)

Svrchovanost

Cesta

Půjdeme spolu rozděleni,
slova hryzaná jedno za druhým,
zamlklá, třpytivá -
ó má lásko, souhvězdí z mlhovin,
rámě mých paží váhavých.
Zapomenutí, vzpomínání, opakování
na ústech milenců, co se líbají
nahoře na lodích;
rozpadlí oba, oba celiství,
ve stopách ryb svítivých,
v hlase námořníků stopení.


Pouhé tělo

Dýchá. Ležící, hmatatelné
tělo, dýchá.
Nahé, božské tělo,
dýchá, vlní se, neúnavné.

S láskou se dotýkám toho, co zbývá z bohů.
Ruce sledují sklon
hrudi a chvějí se,
ztěžklé touhou.

Skrytá řeka čeká.
Čeká na blesk,
zásvit slunce,
jiné tělo.

Přiložím-li ucho k jeho nahotě,
zazní hudba,
vyvstává z krve,
navazuje na jinou hudbu.

Rodí se nové tělo,
rodí se z té neustálé hudby,
z lesa šumícího světlem,
pod mým bdělým tělem.


Sbohem

Už jsme zmarnili slova venku, má lásko,
a co nám zbylo, nedokáže
zahnat chlad čtyř stěn.
Všechno jsme zmarnili až na mlčení.
Oči jsme zmarnili solí slz,
ruce jsme zmarnili silou stisku,
hodiny a kámen nároží jsme zmarnili
zbytečným čekáním.

Strčím ruce do kapes a nenajdu nic.
Dřív bylo tolik co si dát;
jako by všechny věci byly mé:
čím víc jsem ti dával, víc jsem k dávání měl.

Slýchal jsem od tebe: tvé oči jsou zelené ryby.
A já ti věřil.
Věřil,
protože s tebou
se všecko mohlo stát.

To ale bylo v čase tajemství,
v čase, kdy tvoje tělo bylo akvárium,
v čase, kdy moje oči
byly opravdu zelené ryby.

Dnes jsou to jenom moje oči.
Je to málo, ale je to pravda,
oči jako každé jiné.

Už jsme zmarnili slova.
Když teď řeknu: má lásko,
už se neděje vůbec nic.
A přece určitě vím,
že než se zmarnila slova,
stačilo šeptnout tvé jméno
v mlčení mého srdce
a všechno se rozechvělo.

Nemáme už nic, co bychom dali.
V tvém nitru
není nic, co by ode mě žádalo vodu.
Minulost je zbytečná jako hadr.
A už jsem ti řekl: slova zmarněla.

Sbohem.


Svrchovanost

Vrátit se, začít znovu - s jakými slovy? Banda výrostků se směje a zpívá na rohu ulice. Rád bych si myslel, že já a ty hlasy, které vyřvávají do noci, jsme si bytostně cizí. Ale není tomu tak: vulgárnost těch zvuků proniká zdmi; přese všecko představují jakousi společnost. ˇiju v zemi bez paměti - zná někdo smutnější místo? Je čas, aby se bílý drozd stěhoval. Vraťme se tedy na počátek. A počátkem je půl tuctu slov a vášeň pro čisté věci země, neúprosně svrchované. Pro ty, k nimž se uchyluje vybíravé světlo. Jen ony otvírají dveře divům, a divy jsou denní, i když vzývají noc a vody ticha a nepomíjivý čas bez času.


Taková je poezie

Nevím, kde jsem procitl, světlo se ztrácí na konci dlouhé, předlouhé chodby, s pokoji po obou stranách, jeden z nich je tvůj, trvá mi nekonečně dlouho, než tam dojdu, mé kroky jsou kroky dítěte, ale tvé oči na mě čekají a je v nich tolik, tolik lásky, až se mi rozběhneš vstříc v obavě, že zakopnu o vzduch - ó ty nejhudebnější.


Ukázky převzaty z knihy:
Svrchovanost, Eugénio de Andrade, přeložila Pavla Ludmilová, vyd. nakladatelství Fra, Praha, 2004

back for good

© jr 5002