John Ashbery (1927)

Autoportrét ve vypouklém zrcadle

Bílá růže

Nejhorší na tom všem -
bělostné slunce na naleštěné podlaze -
donucené sloužit,
a potom se okno zavřelo
a noc končí a znovu začíná.
Její tvář se halí do zelena, zelené má oči,
v temném zákoutí zní "Hvězdy a pruhy".

Snažím se to přiblížit,

ale tobě se nechce naslouchat, jsi jako ta labuť.

Nejsou žádné hvězdy,
žádné pruhy.
jen slepecká hůl, šmátrající, jakkoli nemotorně,

v útrobách domu.

Ničemu se nedá ublížit! Noc i den začínají znovu!
Tak odlož knihu,
květiny, které jsi schovával pro někoho:
jen ta bílá, ohromná pěna ulice má nějaký smysl,
nové bílé květy na samém prahu rozpuku.

Milostné vyznání

A oni to musí správně pochopit. Chceme jen
trochu štěstí a jakmile začneme vnímat známá
moudra (Ó, či snad to písmeno utvořila ústa?
Čím na něj tíživě doléháme?) coby poslední

tenkou křivku

("Rozhodně poslední," říkají) před setměním:
(Nebe je čisté a mdlé, vozovka ještě mokrá) a
krapot prodlévá ve zdech, v spánku
samém. Chci říci, že není úniku
přede mnou, před tím. Noc sama je spánek
i všechny její děje, pojmenování větru,
naše vzájemné vzkazy, věčně opakované, věčně stejné.

Pomyšlení na mladou dívku

"Je tak nádherně, že jsem ti musel napsat
z věže a dokázat, že nejsem šílený:
jen uklouzl jsem na vzdušném mýdle
a utonul ve vaně všehomíra.
Bylas příliš dobrá, abys nade mnou moc plakala.
A teď tě nechávám jít. Podepsán Trpaslík."

Kráčel jsem kolem v podvečer
a na rtech jí stále hrál úsměv
jako odedávna. Umí být vždy
tak rozkošná. Ach dcero, milá,
dcero mého bývalého šéfa, princezno,
kéž nesetrváš dlouho na cestě!

Strach ze smrti

Co je to se mnou,
že bych se tak změnil?
Není stavu prostého hranic mezi
předtím a potom? Okno je dnes dokořán

a vítr se dere dovnitř, sukýnky plné
pianových not, jako by říkal: "Koukni, Johne,
přinesl jsem tyhle a tyhle" - totiž
hrst Beethovenů, nějaké Brahmsy,

pár pochoutek od Poulenca ... ano,
zase volný, ten vzduch, musí se věčně vracet,
neboť jedině k tomu je dobrý.
Chci s ním zůstat ze strachu,

který mi brání zdolat jisté schody,
zaklepat na jisté dveře, strachu, že zestárnu
sám a nenajdu živou duši na večerním konci
cesty, jenom jiné své já,

jež mi stroze kyne: "To víš, trochu ti to trvalo,
ale už jsem zase spolu a na tom záleží."
Větře na mé cestě, mohls to zkrátit,
vánek však ustal a ticho má poslední slovo.


Ukázky převzaty z knihy:
Autoportrét ve vypouklém zrcadle, John Ashbery, přeložil Pavel Dominik, vyd. Odeon, Praha, 1989

back for good

© jr 5002