Petr Halmay (1958)

Celou svou vahou
Jáře

Bylo to v červenci - možná o něco dřív...
Seděli jsme v trávě u paty hotelu:
nad molem -
v prachu dřevěné loděnice -
hořely mužské hlasy.

Tohle nebyl náš svět.
Jenom v nás vířil svými úlomky -
byli jsme jeho zrcadlový odraz.

Celou svou vahou padal už stín lesa
na písečnou pláž...
Žena
s nahými rameny
prošla okolo nás,
hluboko pod námi zaskřípala vesla.

Naráz a beze slov
jsme potom sestoupili
ke kraji jezera;
leželo před námi jak nepoznaná bytost.

A bílá tabulka blikala ze skluzavky:
VSTUP POVOLEN JEN PLAVCŮM!

Déšť

Déšť padá na louky okolo sídliště.
Jak zvuky televize line se ten praskot.
Den bliká jako cigareta
na mokrém asfaltu.

Tak jako výkřik
zvedá se tato chvíle...

"Vem si ten život!" říká moje žena.

Déšť stéká z oken jak plodová voda;
je chladné léto - čas se narodit!

Fantomová bolest

Studené světlo reklamy
padá na naše hlavy.
Studené světlo večerního města...
Dál můra létá kolem mléčných trubic,
naráží zas a zas do žluté omítky.

Vyšli jsme naráz všichni na ulici.
(Opilá parta z nedalekých skladů.)
V mrazivém svitu
vypadáme jak nazí.

Když zvuky televize z otevřených oken
tu ještě stále imitují život,
zatímco větve obrovitých stromů
skřípějí v planém, aprílovém slunci.

Kýč

Ó nech mě vyprávět o zářijové noci!
O hmyzu ve větru!
O střepech! O cihlách!
Dovol mi promluvit o každém smítku prachu!

Tak jako první den, kdy šli jsme starou sutí
na betonový dvůr - do nezapomenutí
sebe a všeho, všech - stáli jsme u těch vrat.

Léto už končilo, vešli jsme do obrazu
vysoko nad městem ze stráně stoupal kouř,
pes přeběhl ulici, stál na rohu a štěkal.

Dál jako narkóze
zpěv rádia se sotva slyšitelně nesl
přes zvadlé muškáty.

Letovisko

Vytrvalý úžas z tvého těla.
Z tvé blízkosti, existence.

Kráčíme mlčky podél jezera:
rákosí chřestí.

"Byl jsi tu někdy předtím beze mne?"

Louky se táhnou podél dálnice,
okolo letiště až ke spícímu městu.


Část ukázek převzata z knihy:
Koncová světla, Petr Halmay, vyd. nakladatelství Opus - Kristina Mědílková, Zblov, 2005

back for good

© jr 5002