Soumrak duší

Thomas Bernhard (1931-1989)

IN HORA MORTIS - I

Divoce roste v květ můj hněv..

Divoce roste v květ můj hněv
a každý vidí trn
jenž bodá do nebes
až z mého srdce kane krev
tak mé trpkosti roste květ
z těch trav
jež smývají můj krok
můj chléb
ó Pane můj
ten pyšný květ
jenž v kole noci dodýchal
mé pšenice květ Pane
tento květ duše mé
Bože mnou pohrdej
já stůňu na ten květ
rudě mi v mozku vykvétá
nad všechen žal.

Oko mne trýzní Pane..

Oko mne trýzní Pane
a trýzeň mění moje srdce
v kosa
jenž nezpívá
mé písmo na nebi
je travám cizí
Pane mne trýzní hvězda
jež proplouvá mým snem
se smrtí s jitrem čisté duše
Pane mé oko vidí co tě tíží
a vhání pláč mým dětem do krve
mé oko Pane jasně vidí dům stavitelův
i bolest světa
a neumí si pomoci
jako strom v zimě
který mne mlčky sráží
mé slovo můj pláč mé štěstí.

Už neznám cestu jež mne vyvede..

Už neznám cestu jež mne vyvede
už neznám cestu
přijď mi na pomoc
už nevím
co mě čeká
v tuto noc
už nevím co je den
co tma
a jsem tak sám
ó Pane
a nikdo nesdílí můj žal
u lože nikdo nebdí mi
nesnímá moje muka
nesesílá mi oblaka
zelené řeky
v moře plynoucí
ó Pane
Bože můj
jsem vydán ptactvu
úderům praskajících hodin
které mi zraňují duši
pálí mi živé maso
Pane v mém slově temno je
noc ubíjí mé ryby
ve vichru
pod kopci černých muk
ó Pane vyslyš mne
a naslouchej
už nechci snášet sám
ten hnus ba ani tento svět
pomoz mi
mrtev jsem
jak jablko se koulím
do údolí
dusím se
pod břevnem zimy
Bože nevím už
kam vede mě má cesta
už nevím co je dobré v polích
a co zlé
Pane můj Bože v údech jsem
tak ubohý a sláb
mé slovo v smutku shoří
pro Tebe.

Neklid je v travách..

Neklid je v travách
chýší se zmocnil neklid
Pane zvoní mi zvon
můj Bože
holubi zdivočeli
měsíc je neklidný
i jeho srpek jenž mne bodá
také stáje jsou neklidné ó Pane
a toky
které neuniknou sněhu
můj Bože neklid zachvátil
rybu i strom.


Ukázky převzaty z knihy:
Soumrak duší, Thomas Bernhard, přeložila Zlata Kufnerová, vyd. Prostor, Praha, 2001

back for good

© jr 5002