V kořenech světla ryby

José Ángel Valente (1929-2000)

Neúplný dopis

Dnes nic.
Den
prázdný jako čelo temného zvířete
mě nemůže zadržet.
Dnes nic.
Svlečená z tvého tvaru,
má zornice,
o tebe připravená,
slepě spočívá.
Nahý, přirozený,
nejsem zde, nejsem, utápím se
pod rostoucí tíhou hodin.
Klidný je den,
místo, kde přebývám,
déšť stéká po mých stěnách,
věrná ruka, v níž tvůj tvar trvá
jako vůně ovoce.
Ne, není tu nikdo.
Je tady stůl, kouř,
znavené hrdlo
a ještě rudě potažené křeslo,
postel, ve které spím,
nemocniční, úzká, osiřelá.
Místo, kde jsem,
kde nejsem,
a kde bych především
nemohl zemřít. (Dnes by nikdo
na světě nemohl zemřít
přirozenou smrtí.)
A přeci, jak snadné je prosmýknout se
tenkým zapomněním,
jež se podobá osudu,
důvtipná a dobře nadržená past.
Ne, žádný boj.
Dnes by bylo zločinem zemřít
tak nevědomky,
tak bez tebe,
má vzdálená.
Ne, zkrátka,
dnes nic,
tady, tak slepý.

Příběh bez začátku a bez konce

Mohlas být mrtvá.
Po temné vášni
nadešel úsvit,
po měkkých kousnutích
poklidný dech
spánku.
Mohlas být mrtvá.
Tvé srdce však
rytmicky tlouklo
a mohlas být
pod mořem, sto
tisíc mil pod zemí.
V noci jsem tě pochopil.
Bylas nevraživost i láska
a nehty a vlasy,
jež mě volaly.
Pomalu tě zalévala záře,
měkce modrá
před mýma očima,
a už nevím, kdo jsi,
jak jsem tě poznal
ani kdy, ani proč.
Volal jsem tě. Něco
jsem z tebe získal.
Co to bylo? Řekni.
Nyní ležíš
pod mou myšlenkou.
Nemůžeš se bránit. Nemůžeš
bránit mě.
Bylas
tělem lásky.
Nic o tobě nevím.
Mohlas být mrtvá,
mohlas být něčí mrtvola,
jakákoliv žena,
kterou jsem našel na náměstí,
abych něčím začal.
Zopakuj mi svůj příběh.
Poslyš. Nemáš
jméno. Den
už začal. (Myšlenka
je krutější, stokrát
krutější než smrt.)

Srdce

Žádný hlas, žádný zvuk
je nesdílí.
Když do něho vnořím ruku, vyjmu
stín;
když zornici,
noc;
když slovo,
žízeň.

Jako když nicota ovládne poušť,
tak tato samota;
jako pád kamene uprostřed spánku,
tak tato samota.

Tak jako je
stín, je i
noc, žízeň,
opravdová smrt
ve své bezcitné říši
vládne a vstoje číhá.


Ukázky převzaty z knihy:
V kořenech světla ryby, José Ángel Valente, přel. Petr Zavadil, vyd. Fra, Praha, 2004

back for good

© jr 5002