Na křídlech modrého ptáka - současná belgická poezie

Andrée Sodenkampová (1906)

Bůh

Nemohu milovat Boha
a jeho viditelnou tvář ve vodě
nebo v povýšenosti stromu.
To, co by mohl říci,
se mě netýká.
Jeho příběh není mým příběhem.
Nechtěla bych stvořit
jehně a řezníka,
borový les a požár.
V tom jsem nevinna.

Listopad

Musíš zestárnout,
ale jen trošku,
abys vychutnal listopad.
Prší tak,
že už není třeba slz,
a rumiště zimy
jsou všechna tvými krajinami.
Už dozněl
šustot spadaného listí.
Vzpomínáš na procházky
v křupavém podzimu
a pohřbíváš
příznaky všech růží,
co utkvěly ti v paměti.
Bojím se, že zemřeš na nemoc listopadu,
teď, když si stíráš s tváří
déšť hustší než slzy,
a že už nepochopíš
tu nesnesitelně časnou zeleň,
až přijde tvé poslední jaro.

Vstoupím do smrti

Vstoupím do smrti
jak do útrob matky.
Bude tam bezpečí, ticho, klid.
Konečně ze sebe vyrvu ty traviny živých,
které se za mnou stále vlečou.
Otevřu ústa, abych se pod zemí mohla smát.
Vše zůstane zaznamenáno nehtem ducha
v mozku bez tepu
jako na papyru pokrytém nehybnými znaky.
Možná, že ze mne bude kniha.


Ukázky převzaty z knihy:
Na křídlech modrého ptáka, současná belgická poezie, přel. Jana Boxbergerová, vyd. Mladá fronta, Praha, 1997

back for good

© jr 5002