Sandro Penna (1906-1977)

Zvláštní radost žít - ukázky z výběru básní

Po černých schodech do mé taverny

Po černých schodech do mé taverny
scházíš ty - větrem máš potřísněné rysy.
Krásné vlasy padají ti vmžiku
do očí, jež ožívaly kdysi
pod mou oblohou.
Na dně začouzené taverny
teď vítr s pachem přístavu se mísí.
Volný vítr, který modeluje těla
a vede kroky bílých námořníků.


Svět před tvýma zářícíma očima

Svět před tvýma zářícíma očima
a rytmus přítomné písně,
tak prosté a krásné: svět,
který se na okamžik zastavil,
aby se ukázal nahý a definitivní
ve zdravé ochablosti všeho.


Zanechali mě v krajině

Zanechali mě v krajině.
V drobounkém dešti
byl jsem sám.
Jen němé nahé topoly
hleděly na mě s úžasem:
mou trýzní trpěly,
trýzní,
že nechápu...

I mokrá hlína
a černé převysoké hory
mlčely přemoženy. Zdálo se,
že nějaký zlý bůh
jediným gestem
nechal vše zkamenět.

Jenom déšť omýval ty kameny.


Život... to je vzpomenout na smutné probuzení

Život... to je vzpomenout na smutné probuzení
ve vlaku za svítání: uvidět
nejisté světlo venku: cítit
v rozbitém těle panenskou, trpkou melancholii
ostrého vzduchu.

Ale vzpomenout i na vysvobození,
náhlé, a o to sladší: vedle mne
mladý námořník: modř
a běl jeho uniformy, a venku
moře, zcela svěží kolorit.


Ukázky převzaty z knihy:
Penna, Sandro: Zvláštní radost žít, přel. Vladimír Janovic, vyd. BB/art s.r.o ve spolupráci s nakl. Jiří Buchal - BB/art v edici Versus, Praha, 2005

back for good

© jr 5002