Vladimír Holan (1905-1980)

Český básník a překladatel. Vystudoval gymnázium, po maturitě pracoval jako úředník a redaktor, od čtyřicátých let se věnoval výhradně literární činnosti. Jeho složitý básnický vývoj vedl od vnějšího poznamenání poetismem (Blouznivý vějíř /1926/) k analytické, intelektuálně náročné poezii, často meditativního charakteru, vyznačující se obrazným novátorstvím a jazykovým hledačstvím, ve své tvorbě se často zamýšlí nad nedokonalostí lidského bytí a základními existenciálními otázkami. Podstatná část jeho díla má autobiografický ráz. Z dalších sbírek uveďme Triumf smrti /1930/, Vanutí /1932/, Oblouk /1934/, Kameni, přicházíš... /1937/, Září 1938 /1938/, Lemuria /1934-38/, Terezka Planetová /1943/, Cesta mraku /1945/, Dík Sovětskému svazu /1945/, Rudoarmejci /1947/, Panychida /1945/, Prostě /1949/, Mozartiana /1963/, Příběhy /1963/, Bez názvu /1939-48/, Na postupu /1943-48/, Noc s Hamletem /1964/, Asklépiovi kohouta /1970/, Bolest /1949-56/, Na sotnách /1967/, Toskána. Od roku 1965 vycházejí i básníkovy Sebrané spisy. Psal i verše pro děti (Bajaja /1954/), překládal poezii z francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny a němčiny (např. Rilkeho, Baudelaira, Ronsarda, Słowackého a Lermontova). Zemřel v rodné Praze.

Báseň

Je pohádka (proč není?)... o tobě...
Že potají, chtíc kdysi na ples jít,
jsi půlnoc připouštěla k plaché podobě
těla, z níž úsvit jen smí pít,

že plody copů střáslas pod květy
rozvité tušením, jež ví,
jak mají ňadra sládnout do věty,
již někdo vysloví,

že kroky váhání zažehly v tobě jas,
jenž zvábil do koberce tmu.
Z nočního stínu v srdci svém nesoudilas
na lůnu rozumu.

Je pohádka... A právě proto snad,
že její skříň jsi otevřela, věř!...
uzřelas pak před sebou, nahou odtud, odevšad,
kterak bráněním samoty prorost se ve tvůj připravený šat
šípkový keř, šípkový keř.

(Oblouk)

Chlapec

Po celou noc padala na sadě jablka,
zatímco sousedův chlapec umíral...
Byl to on, který ti druhdy řekl:
"Pane, jste cizinec?" Řekl jsi:
"Proč se ptáš?" Řekl: "Máte
moc času ve svých očích ..."
Řekl jsi: "Ty jsi já, když jsem
byl mlád!" Řekl: "Já budu vy,
teprve až zestárnu ... Ale víte co,
pojďme na poštu a odtamtud
si zatelefonujeme, kdy vlastně jsme ..."

Chorá láska

Na kovadlině vody, tkvěním znaven již,
kuje si oblak v krok sandály přesvětlé.
Ó jaro v kladivu! Ale až v červnu zříš
lekníny, jiskry odlétlé.

A ještě odněkud ten rozmach kladiva
dopadá v srdce tvé a mé.
Snad vzejde květ, jejž jiskra rodívá,
kdy ale, nevíme.

(Vanutí)

Listopadová vichřice

Plískavé kaňky vran... Ne pastelové hrudky.
Kde kýchlo jezírko v brčál a v léto,
tam dělí nás teď hrubší zrak a prudký.
Čečulka prstu kodrcá po takovéto
stěně, již potočitý odlesk větru stíní.
Kde obsah, sloh též pad... Strom švestkový pad nyní,
jako by sklouz po vlastní pecce v jíní.

(Kameni, přicházíš)

Matko

Matko, stále mi chybíš,
a to právě tam, kde to nejvíc bolí!

Slzo, jsi stále táž jako za mladosti,
nebo i ty stárneš se stárnoucím?

Poznání není vidění. Ale opakuje se to.
I proto umíráme...

(Na sotnách)

Milostná píseň

Na obzoru své vůle chci teď zprohýbat
tvůj pohled na krajinu
a v horách nastalých o malbu dechu dbát,
bys lehce šla v jich stínu.

Záření chůze tvé chci do skal zhasnouti,
by krok se v propast zasnil,
a jako ztrátu tebe přijmouti,
jako bych všechno vlastnil.

Chci ruce rozsvítit, když únavou by snad
závěs tvých víček temněl,
a jako nález tebe odevzdat,
jako by Bůh nic neměl.

(Vanutí)

Ó kniho...

Ó kniho, napětí a tlaku! Ano,
neslyším, neslyšíš.
Vnitřní vedení zpřetrháno,
je zpřetrháno již.

Ach, byli velcí, tišší nežli hromy,
u kterých potom směl a smí
dech mízy dolů, takže stromy
začly kvést pod zemí.

Co my však, kniho!... Havran klová
sráz vykřičníků, jež tě vzněcují
nejdelší nocí v roce slova,
kde kopec kopcuje a věci věcují!

(Kameni, přicházíš...)

Píseň milenky

Splav lůny rozšuměl se v louce mraků
a mám tě milovat.
V sadařství těla svého studem ze zázraku
cítím tě tiše vát.

A někde uprostřed mne poznáváš jak okraj studně
a někde při okraji
obraz tvé krve tone ve mně vzestupně a bludně.
K tobě se vzdaluji.

Jediní nebo sami? Tmu jednu ležíme,
dvě noci šli jsme sem.
Není jich počet! Jsou jen mramory, zde ňadra, nohy mé;
nad nimi ty: křik ptáka nad městem.

Zvěř hledala se v našich pohybech a opony - - -
čím jsem ti přítomna,
že už mi jenom nasloucháš jako závěsu Dodony,
v který jsem složena?

(Vanutí)

Předjarní svítání

V oblaku oble ozáblém
ruměná trpkost letíc,
neví si rady, bloudí v něm
jak víno v břiše světic.

Kde dvousamičný hořák plál,
tam vlastní plod jej tráví.
Sníh ve spánku se odkopal:
je vidět nohu trávy.

Co jedí sochy?... Rampouch slét
a na vrabce se rozstřík ve sny.
Už brzy čmelák vnoří v květ
sacharometr přesný.

(Záhřmotí)

Smrt umírajícího v sadě

Mlčím vás, jabloně! A vítr očí vzdouvá
plachty mých víček v starost o dva sněhy,
před jejichž bělostí pohled mé krve couvá,
zapřen do rány něhy.

Ležím kříž odříkání. umřít! A přec tu je
zachvění údivu, jež vlní dech můj sem.
Podobně dar se ještě pohybuje
na citu přijatém.

V radostném smíření, že země všemu předcházela,
bys křídla obhájil, můj dech se zvedá teď, můj rod.
Mlčící jabloně! slovo jablka ústa má bys chtěla -
k vám z lože sestupuji, přicházím - - A přece od.

(Vanutí)


Ukázky převzaty z knihy:
Nokturnely, Vladimír Holan, vyd. Euromedia Group k.s. - Odeon, Praha, 2005

back for good

© jr 1002,5002