Pavel Hoza (1964)

Jsme

Vracíš se
šero kreslí den
píšeš můj román
Slunce nad ostrovem
čas uniká
skulinou ve dveřích
jsme sami dva
víno a sladký hřích
déšť buší do oken
slábne a jemně mží
ticho a iluze
příběhy barvy sny.

Vracím se
a šero kreslý den
jsme jenom představou
básní či přeludem?

Kolik jí bude až ji zas potkám

Kolik jí bude až ji zas potkám?
A co já?
Řeka už nekouzlí
neschová.

Jen zrcadlo
hladina
na portrét tiše
zhasíná.

Kolik jí bude až ji zas potkám?
Stromy se skloní v temnou spleť?
Půjdeme spolu podél řeky?
Úlomky větví tenký led?
Tenký led.

Romeo a Julie 2001

Všechno bylo jen
na papíře
láska i bolest
bylo o čem psát
zapomínali jsme
že svět je skutečný
nebeský dar
že voda kterou pijeme
ještě teče v horských bystřinách
ještš zamrzá až prsty se krčí
svíravostí okamžiku
a jehličí bodá u zaprášených cest
že kytara dooporavdy zní
že i slova jsou opravdová
že pohádkové království
na zemi sbírá něhu
že stromy pláčou
pod údery sekyr
pod tíhou sněhu
že máš krásné oči
že pohlazení neschováme na papír
a láska se nedá hrát.


Ukázky převzaty z knihy:
Hoza, Pavel: Andělé stromů, vyd. Start, Benešov, 2001

back for good

© jr 5002