Yusef Komunyakaa (1947)

Černá šňůra dnů

Mám dojem, že dnes hvězdy vyšly,
aby se do mne trefovaly.
Nerozumím tomu,
proč se zaměřují jak
na manévrech, každý krvavý zásah
oživuje zapomenutá jména.
Ve světě, kde člověk člověku je vlkem
a všechno je možné.
Na černé šňůře dnů
je nešťastné číslo
a je nesporně naše.
Jak Mléčná dráha
rozevírá svou mapu
ran, cítím se
jako šnek v solisku.
Co k tomu dodat? Ranní vrána
sedá na hromádku klacků, na kříž
oblečený do tátovy pracovní košile -
a jak jí svítí žluté oči.
Nejspíš ví, že věřím
na maličkosti.
Zabořím prsty do vlhké hlíny,
kde záleží na každém okřídleném
semínku. Jakýsi hmyz,
zrníčko falešného zlata.
Dotknu se ho
jako člověk hledající pomoc
způsobem jen jemu vlastním.

(Tiptop)

Očarování

Vrhnu se mezi kočku
a ptáka. Kočka zavřeští,
jako bych ji klackem praštil.
Mají-li zvířata duši,
její křik je náznakem hříchu.
Blíží se k ptákovi.
Právě tak něžně, jako se přibližují
ženy ke mně - a já k nim. Tanec
skrytý pod kůží
jako živočišný návyk.
Pták znehybní zcela ztracen,
jako květ. Celý rudý.
Ztracen v pšti barvách
očí kočky jasnějších
než nejvěrnější vzpomínka na vodu.
Pronikla ho zrakem
hlouběji než zlý osud,
blížila se jako ruka pohlcená
tmou. Před léty
jsem vstoupil mezi muže a ženu,
kteří si šli po krku,
a oba se obrátili proti mně.
Zkouším ptáka zahnat.
Pak ho seberu a jeho srdíčko
mě celého rozechvěje.
Už nezazpívá.
Zavírám oči,
vracím ho na zem,
odvracím se.

(Tiptop)

Óda na buben

Gazelo, zabil jsem tě
pro jemný dotek tvé
kůže, pro snadnost, s jakou
je možné tě vypnout na desku
vysušenou doběla
jako pergamen. Včera večer
jsem naslouchal své dceři,
jak mi u nohou
prosila o maso.
Ty víš, že to nebyl hněv,
co mi na chvíli zastavilo srdce,
než kladivo dopadlo. Stejně jako
jsem podlehl jedné ženě,
pod jejíž tíhou jsem se rozezpíval,
před týdny jsem přemohl tebe,
než jsi klesla
do travnatého ticha. Ale nyní
přivazuji řemínky
a tvaruji kůži do podoby
hrudního koše, vypnout
jako pětice tětiv.
Duchové už se neumějí
vrátit do bubnu těla.
Byla jsi vysoušena
větrem, prachem & sluncem.
Pod tlakem se všechno
zase scelí, mosazné hřebíky
natlučené do ebenového dřeva
pětkrát prosekly tvou
tvář. Musím zahnat
starosti z údolí. Starosti z hor.
Starosti, co jsou na
řece. Je nedostatek ořechů kola,
palmového vína, ryb, soli
i tykví. Tam-tam.
Tam-tam. Tam-tam. Tam-
-taram. Tam-tam. Teď
když jsem do tebe opět vbuvnoval píseň,
vstaň a jak pardál odkráčej.

(Zloději ráje)


Ukázky převzaty z knihy:
Komunyakaa, Yusef: Očarování, přel. Josef Jařab, vyd. Paseka, Praha - Litomyšl, 2003

back for good

© jr 5002