Melancholie - ukázky

básně dynastie sungské (960 - 1279 po Kristu)

Dávná melancholie

Chráněna před jarním větrem
klikyháky stříbrného paravánku
stiskla jsem, osamělá, na své hrudi zmrzlý šat
v prvním pohlcení spánku...
Pojednou pozev křičícího ptáka
přinutil mne vyskočit; můj sen se rozptýlil.
Melancholie, která mne zneklidňuje, jako vždycky
stahuje vrcholy mého obočí.
Stín květin, víc a více houstnoucí,
kupí se na prolamovaném gázu okna.
Závity dýmu stoupají a vzlétají
s vůní mých polštářů a paravánu.
Bezvadný jazyk žluv
rozptýlil mů jarní sen
a vrátil mi můj smutek nejeden,
zatímco světlo večerní jsem rozjímala.

Deštivá podzimní noc

Zuřivý vítr proniká záclony,
podoben šípům letícím.
Úkosem padá chladný déšť a oznívá
jako gong ponocných.
Chladnou hrudí opírám se o polštářů sníh,
však spánek je tentam.
Mé útroby a játra těžké jsou
jak železo. Mé slzy kanou bez ustání.
Šumění bambusů pod oknem
jako sám podzim mučivé je.
Déšť se střechy se na květiny leje.
Noc nikdy neskončí!
Tak sama v temnotách, ztracena v chladnu rostoucím,
cítím se soužena nesčíselnými smutky.
Chvílemi v kusy puká srdce mé.

V mém těle, hubenějším pníčku bambusu,
útroby jsou jako provazy,
které se svíjejí a zadrhují.
Ach, jak bych mohla zahnat tyto úzkosti?
Okno sténá. Slyším, jak déšť se mih
a do banánů duje.
Každý z těch jejich listů stočených
na deset tisíc měřic smutku obsahuje!

Sama v noci

Vlahý déšť a čistý vítr
poprvé střásly vrbám led.
Shlédla jsem na broskve, a mých tváří vzhled
prozrazuje už jaro mého srdce.
Kdo bude sdílet moje myšlenky jak vínem zmámené,
mé poetické city -
sdružuje s pláčem mým náklonost svých slz?
Povadlo ličidlo a šperky na hlavě
jsou příliš těžké.

Vhalena ještě do podšitých šatů,
na kupě polštářů vyšitých dracounem
já šikmo podepřena jsem
a lehce hladím fénuxe svých jehlic do vlasů.
Že jsem tak sama, zavírám v své srdce hlubokou
a hořkou melancholii, bez krásných snů v tmách víček,
zatímco v prchající noci přistřihuji
a rovnám rozkvět svíček.

Ukázky použity z knihy:
Melancholie, přel. Vladimír Holan, vyd. Mladá fronta, Praha, 1998

back for good

© jr 5002