J.H.Krchovský

J. H. Krchovský (vlastním jménem Jiří Hásek) se narodil 22. dubna 1960 v Praze. Jedná se o mimořádně výrazného básníka vzešlého z pražského undergroundu, v jehož kontextu se zjevil na počátku 80. let. Po základní škole se začal učit zedníkem, ale učení nedokončil. Od roku 1977 je ve svobodném povolání. V začátcích jeho trorby jej do značné míry ovlivnil spisovatel Egon Bondy. Žije zčásti s rodinou v Praze a z větší části sám v Brně, ve čtvrti s legračním názvem Komín. Tam má také původ jeho pseudonym Krchovský, jelikož jeho dům se nachází přímo pod (dnes již zrušeným) hřbitovem.
Krchovského groteskní, rýmovaná a pečlivě rytmizovaná poezie se navrací k tradici české dekadence, jejími konstantními symboly jsou smrt, bolest a zmar zahalené do dusivého alkoholicko-erotického oparu.
Od roku 1978 do roku 1996 napsal dvanáct sbírek. Po řadě samizdatových publikací to byly sbírky "Noci, po nichž nepřichází ráno" (Host 1991), "Leda s labutí" (Host 1997) a "Dodatky" (Host 1997). V roce 1998 vydalo brněnské nakladatelství Host jeho sebrané dílo - dvěstěpadesátistránkový svazek s názvem "Básně". V roce 1991 obdržel prestižní cenu Revolver Revue. Některé Krchovského básně byly přeloženy do angličtiny, dánštiny, holandštiny, polštiny a němčiny.

JAK BUDE PO SMRTI? - TOBĚ DOST TĚŽCE...
není co závidět; netěš se, - těš se!
ale ne, duše má, čeho ses lekla
- očistce, mučení, plamenů pekla?
to je moc humánní, mírné a všední...
Jak bude po smrti? Tak jako před ní

(Všechno je jako dřív)


NA VRATKÉ HLADINĚ PLUJÍ DVĚ LABUTĚ...
tu a tam (po tom všem...) strništěm škrábu tě
ty moje ubohá, rusalko bledá...
- ach, Leda s labutí! (S labutí - leda...)

(Všechno je jako dřív)


PĚT KROKŮ VPŘED A ČTYŘI ZPĚT JDU PODÉL PLOTU
vítr mne rve a řve: Dál nechoď, nechoď dále!
- proč právě teď bůh seslal takovouto slotu
když spěchám stát se králem na maškarním bále?!

Ten svinský vítr! Kéž by aspoň chvíli nevál
dlaň tisknu k masce, jež tak bolestně mě vězní
a dál podzimní nocí kráčím na karneval
v té nejkrutější ze svých masek - totiž bez ní

(Chci ještě chvíli)


PRÁZDNOTOU? ANI TOU NE... TMOU MÉ OČI ZEJÍ
v tíživé vůni vadnoucích již orchidejí
zrak čísi skrze cosi v sebe - nikam hledí
prost otázek, pln nevýslovných odpovědí

(Chci ještě chvíli)


ZA SMRTÍ TEČKA, DVOJTEČKA, ČI OTAZNÍK...
vznik, život, zánik... Konec nebo znova vznik?
odpověď neznám; nechci ji znát, zatím ne
- zemřu-li, ztratím život! Ne, on ztratí mne...

(Chci ještě chvíli)

back for good

© jr 5002