Vilém Závada (1905-1982)

Byl básník, esejista, překladatel. Ve své tvorbě tíhl k zobrazování tragických a tíživých stránek života (často s motivem rodného Ostravska). Tomu odpovídá výstavba jeho básní - nemelodický verš, naturalistický jazyk a složitá, nebo naopak strohá metaforika. Prvotinou Panychida (1927) navázal na asociační a obraznou metodu poetismu, vyjádřil v ní však - s odkazem na 1. světovou válku - od poetismu odlišný pocit skepse, lidské osamělosti a odpudivosti světa. Rozčarování životem vystupňoval v Siréně (1932), v předválečné Cestě pěšky (1937) se však obrátil k hledání zdroje národní naděje a pozitivních hodnot. Po sbírkách reagujících na válečnou zkušenost (Povstání z mrtvých,1946) psal v 50. letech pod vlivem dobového schematismu. K vrcholům jeho tvorby patří sbírka Na prahu (1970), existenciální, nelítostná bilance vlastního života.

Melancholie

Na barvu ohně barvu moru
nanáší podzim do plenérů borů,
když v agónii větrů zmírají.

Pohřební vozy s chocholem
stříbrné mlhy nad polem
a samo pohřbívá se listí v aleji.

Pach siroby po zvlhlé jeseni
a z pěšin začernalých ve tlení
se lije těžká vůně melancholie.

A hořkost kořením tvým dnů,
že duše sama opadává v tmu
na barvě moru barvu ohně.

Mezi skalami

V zimavém slunci bledém
zem zdimantovělá ledem

Jak smutně mhlilo srdce tvé.

Co plískanicí lkalo v tmách,
zavíří v hvězdný prach.

Což nežijeme na hvězdě?

Ó hvězdo ze všech nejkrásnější.
Ó hvězdo ze všech nestrašnější.

Hle, vloček první ples
v sukýnkách gázových.
Od země do nebes
lehounké kroužení a smích.

Tichounce tančí sníh
nad jícnem pekel pozemských.

Opuštěná

Zapadá slunce v šarlatové tesknici
a ohněm pláče, dohasíná den
před smrtí východem.

Zpěv ropuch -
nářek mých zašlých let.
Zpěv ropuch -
věštba mých příštích let.

Odvracejí se tmy
od očí mých
a nechce rozbřesknout se svítání
po nocích probdělých.

V mlhách se dusí den
s rudými zážehy jak v očích psů
a řeka pod břehem
s železnou barvou zlého pohledu.

Mé srdce řežavé
jak slunce při východu.
Mé srdce řežavé
jak slunce při západu.

Pro koho vycházeti v tmě
z komůrky hořem propadlé?
Kde jsi můj milý, kde?
Je život bez lásky jak země bez nebe

Žena s dítětem

Vyhořela krása má.
V popeli má mladá léta
Dohasíná láska onivá
v spáleništi mého světa.

Hořem pokryta a sirá
pláči pro ztracený ráj.
Dítě mé očarováno zírá
v ozářený kraj.

back for good

© jr 5002