Märta Tikkanen

Příběh lásky století - ukázky

1

Zprvu je to krásný
omamně a nepochopitelně krásný
pocit
že na světě jsou lidi kteří dohlédnou
za fasádu
vědí
a chápou

Ale potom je všechno
ještě daleko těžší

Potom přijde otázka:
Proč neodejdeš?

Tolikrát jsem se chtěla sebrat
a jít

Jestli tohle není
jeho poslední tah
tak odejdu

jestli se zloba přenese
na děti
tak odejdu

jestli snad ještě ke všemu začne
lhát
tak odejdu

a jestli někdy na mě
vztáhne ruku
tak odejdu

až to děti nebudou moct
snášet
tak prostě budu muset

To všechno se stalo
A já přesto neodešla

Proč?


Jednou jsem tě vzbudila
uprostřed noci
a prosila
abys mě objal
to už jsem se ani neodvažovala
si věřit

- Zkus usnout
řekl jsi a otočil ses
na druhý bok

Vzbudila jsem tě znovu
Neodvažovala jsem se to nechat být

Posadil ses
podíval ses na mě
a pak ses ztratil
v bělavém svítání pokoje

V ruce jsi držel
sklenici whisky
zpola vypitou
když ses ke mně vrátil

- Krucinál
copak já nikdy nesmím být slaboch
řekl jsi

Pak jsi dopil
zalezl do postele
a usnul

O tom jak svítání
přechází v ráno
se nedá nic
říct

O nás dvou
se toho taky nedá
o moc víc
říct

Ukázky použity z knihy:
Tikkanen, Märta: Příběh lásky století, přel. Dagmar Hartlová, vyd. Marie Chřibková, 2000

back for good

© jr 4002