Vítězslav Nezval (1900-1958)

   Básník, dramatik, publicista a překladatel, typ extrovertního umělce vynikajícího v mnoha oborech, lehce a překotně tvořícího, což výrazně jeho rozsáhlé a různorodé dílo poznamenalo. Psal sociálně angažovanou moderní poezii, tvořil v duchu poetismu, byl hlavou surrealistické skupiny, psal i dobově poplatné oslavné schematické básně. Narodil se v Biskoupkách u Moravského Krumlova. Navštěvoval gymnázium v Třebíči, na kterém v roce 1919 maturoval. Poté se na jeden semestr zapsal na práva na brněnské univerzitě, odkud na jaře 1920 přešel na filosofickou fakultu do Prahy V letech 1924-25 byl tajemníkem redakce Masarykova naučného slovníku a v sezóně 1928-29 působil jako dramaturg Osvobozeného divadla, psal do Hosta, Pásma, ReDu, Disku, Kmenu aj., redigoval revui Surrealismus. Byl členem Devětsilu, s nímž je spojeno jeho první tvůrčí období poetismu a řada sbírek z dvacátých let. V této bodě Nezvala ovlivnilo i přátelství s dalšími básníky avantgardy, s J.Wolkerem, J.Seifert, J.Horou, K.Bieblem nebo prozaikem V.Vančurou a teoretikem Karlem Teigem. Ve třicátých letech se Nezval seznámil s překlady (hlavně Čapkovými) a originály moderní francouzské poezie (Apollinaire), poznal také některé francouzské surrealisty (Breton) a založil (1934) obdobnou surrealistickou skupinu v Praze. Poslední jeho předválečné sbírky jsou poznamenány i silným protifašistickým postojem. Během války byl krátce (1944) vězněn. Jeho verše z okupačních let se mohly dočkat vydání až po válce (rozšířená verze sbírky Historický obraz, Velký orloj). V roce 1945 potřetí vstoupil do zaměstnání a do roku 1951 řídil filmový odbor na ministerstvu informací. Nezval zemřel roku 1958 v Praze.
   Nejvýznamnější sbírky: Most /1922/, Pantomima /1924/, Podivuhodný kouzelník /1922/, Básně noci /1930/, Skleněný havelok /1932/, Zpáteční lístek /1933/, Sbohem a šáteček /1934/, 52 hořkých balad věčného studenta Roberta Davida /1936/, 100 sonetů zachránkyni věčného studenta Roberta Davida /1937/, Absolutní hrobař /1937/, Historický obraz /1939,1945/, Pět minut za městem /1940/, Velký orloj /1949/, Zpěv míru /1950/, Z domoviny /1951/, Chrpy a města /1955/. Nejúspěšnější dramata: Schovávaná na schodech /1931/, Milenci z kiosku /1932/, Manon Lescaut /1940/, Tři mušketýři /1953/, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou /1956/. Psal romány (Marat, Valérie a týden divů /1935/), knihy pro děti (Anička skřítek a slaměný Hubert /1936/), vzpomínkové knihy (Neviditelná Moskva /1935/, Ulice Git-le-Coeur /1936/, Z mého života /1959/), úvahy (Moderní poezie nové doby), překládal z francouzštiny (A. Rimbauda, S. Mallarméa, A Bretona), z angličtiny (E.A. Poea), z němčiny (H. Heina), španělštiny (P. Nerudu). Uplatnil se i jako hudební skladatel (písně), malíř a filmový scenárista.

Akrobat (1927) Vladislavu Vančurovi

.. část III
AKROBAT

Slavnost končila
z procesí zbylo několik opozdilců v krčmách
zapíjejíce smutek věčnou chorobu
staří opilci jež neuzdravila zázračná studánka
melancholikové sbírali pošlapané kytice
odcházejíce plakat bez slz do opuštěných pokojíků s obrázkem lásky
kapely se rozprchly jak aleje divokých magnolií po vichřici
a tu a tam ozval se ojedinělý nápěv v zapadlých domcích u silnic
slunce vykonavší svou denní pouť
po neviditelném laně nad miliony měst
zapadlo pod obzor
a přemožený akrobat vztahoval ruce po tomto akrobatovi vesmíru
jenž umírá pro nás každodenně
ale to není smrt
na druhé polokouli se vztahují po něm ruce v ranních županech
pyšné majestátní a pokorné slunce
z něhož zbyla jen růžová vzpomínka západu

Akrobat věděl jít jíti
ale jeho nohy byly chromé pýchou
ale jeho nohy byly chromé bázní
pýchou milence všech zázraků osamělého anděla
bázní toho jehož údělem je milovati bez oddechu až do konce
jeho nohy byly chromé stářím jinocha
jeho nohy byly chromé mládím muže
viděl své dětství
sedmiletého námořníčka bez nohou
a volal
odveď mě tam kde je život
mimo vše
a dítě uchopivši ho odvážnýma rukama
vedlo ho daleko z města přes rozpačitá pole na sklonku zimy
nad kopec kde se zdálo že svět končí

Pojednou se objevila kupole
jejíž zlatý kříž stál v nebi
a jak šli vynořovalo se ponenáhlu tajuplné město
město lázeňských vil v zahradách
za jehož železným plotem odbíjely dlouhé hodiny

Bylo to město zázraků
králové čekali tam na věčný signál tajemného posla
Panny Marie s blankytnýma očima mater doloros
milostnice svlékaly po celý život svá těla bez úkoje
prokletí němí básníci na bílými listy melancholie
papežové se ukrývali v zapadlých komůrkách svého vězení
automobil s červeným křížem přivážel vždy nové a nové hrdiny lásek
bylo to sanatorium choromyslných
to krásné tajuplné město s kupolí
ohromná bibliotéka
jejíž romány se opakují vždy znova
těch blahoslavených světců
kteří opustili marné úkoly pro jeden utkvělý polibek
pro jediný podvečer bázně
pro jedinou píseň
pro jediné smutné slovo
těch kteří opustili vesmír marné nudy života
pro jediný okamžik kouzelného poblouznění
jež opakují po celý svůj život jak Buddha nirvánu

Byl večer
a město znělo hudbou rozkoše
v tajemných oknech vyskakovaly bludičky
a skla hořela měsíčním ohněm
za nimi vynořovali se hrdinové
jejichž údělem je proměňovati se

Akrobat stál na opuštěné silnici
Na shledanou město bludiček
smutný ráji těch kdož milovali a neumírají
na shledanou město akrobatů
na shledanou město krve světel v zahradách a hvězd
tvoje pohádka zachraňuje štěstí
v nichž svaté vražednice se dorozumívají s růžemi
na shledanou město básníků
odcházím abych se vracel k tobě se svými dvojníky v nespočetných podobách
na shledanou město bezúčelných rozkoší
odcházím dokončiti svou báseň pýchy smutku krve a hvězd
tvoje pohádka zachraňující štěstí
v níž svaté vražednice se dorozumívají s růžemi
na shledanou město básníků
odcházím abych se vracel k tobě se svými dvojníky v nespočetných podobách
na shledanou město bezúčelných rozkoší
odcházím dokončiti svou báseň pýchy smutku krve a hvězd
jimž osud dal padati na mým ložem

Na druhé straně zářilo město nudy
zkrášlené nocí jako hřbitov
jehož světla omamují dálku
jak světla hřbitovů
pod nimiž umírají rodiny za cinkotu zlata šelestění švábů a bolestných výkřiků
jichž neslyším

Manon Lescaut

Manon je můj osud. Manon je můj osud.
Manon je všecko, co neznal jsem dosud.
Manon je první a poslední můj hřích,
nepoznat Manon, nemiloval bych.
Manon je motýl. Manon je včela.
Manon je růže hozená do kostela.
Manon je všecko, co neztratí nikdy svůj pel.
Manon je rozum, který mi uletěl!
Manon je dítě. Manon je plavovláska.
Manon je první a poslední má láska.
Manon, ach Manon, Manon z Arrasu.
Manon je moje umřít pro krásu.

Neznámá ze Seiny (1929)

Po deštíku který crčí v rákosí
rozmočené slunce pere do zástěry
Pradlenky jsou v páru s cínovými džbery
rozmočené slunce pere do zástěry
do zástěry která pluje po Seině
pradlenky jsou v páru jako na scéně
kráčí v průvodu jak izraelské dcery
jako malé tanečnice od opery
jdou jak Venuše jež tančí s podnosy
po deštíku který cvrčí v rákosí

Voda třpytí se jak nejvzácnější topas
pradlenky se do ní noří téměř po pas
jejich přítelkyně z domků od Seiny
prozpěvují s nimi jako sirény
zpívají a myslí přitom na rybáře
zahelené v modré odpolední páře
z které vystupuje černá lodní příď
na níž suší lodník potrhanou síť
dívky zpívají a perou modré šátky
v kterých pyšní se na mariánské svátky

Jak je krásný úsměv těchto mladých pradlen
Jak je hezká Baucis jak je něžná Madlén
leknín líbá jejich ruce při prádle
odrážejí se v něm jako v zrcadle
v kterém plynou jejich léta s rybkami
v kterém stávají se dívky babkami
K večeru se hemží jejich šátky Seina
jejich šátky krásnými jak jejich jména
jejich nohy zulíbané vodníky
svítí rybářům a budí lodníky

Hezké pradlenky ó Ninon Baucis Irén
každý lodník dá se zlákat zpěvem sirén
Západ ozářil svůj démantový rant
nebe třpytilo se jako amarant
Seina hučela svůj náboženský chorál
noc se třpytila jak sněhobílý korál
noc se podobala žhavé ponorce
v dáli rozléhal se štěkot ze dvorce

Odkud přichází to ustrašené vytí
Měsíc sype prach na noční vlnobití
z nížin rozléhá se ozvuk mistrálu
jenž se mísí s tóny lodních chorálů
měsíc sype prach na noční vlnobití
na stín jenž se třpytí v potrhané síti
jako křídový či korálový trs
na bělostný dívčí zkamenělý prs
na bělostnou dívčí zkamenělou šíji
Z potopených dvorců zvony hranou bijí

V mramorové noci jako v skořápce
leží mrtvá dívka v kocábce
leží malá nahá utonulá žena
jejíž bledost třísní zenitová pěna
jako řídký cípek vlečky oděvu
jejíž malá ústa ztuhla v úsměvu
trvalém jak úsměv na posmrtné masce
v úsměvu jenž platil smrti jako lásce
který loudila jak labuť loudí zpěv
jako dává poraněný zemi krev

Mrtvá neznámá ty sestro hvězd a prachu
úsměve jenž skanuls do našeho strachu
rci co vidělas v té chladné vteřině
co tě rozněžnilo v noční bařině
Či je nic tak sladké když nás zbaví křídel
nic jež mele čas jak černý mlýnský hřídel
nic jež osvobozuje nás od lásek
nic jež osvobozuje nás od vrásek
rci cos viděla v svém smrtonosném snění
či je nic jen novým zdrojem jenž nás změní?

Mrtvá neznámá jsme děti bez rady
Či snad otvírá smrt hvězdné zahrady
v kterých všecky slzy promění se na smích
jako v legendách a v hašišových básních?
Anebo je věčnost jenom prázdný úl
vyschlá hradní studna vyčerpaný důl
rozpadený krystal rozmočená sůl?
Či je člověk jenom vratký somnambul
který zapomíná při probuzení
na svůj rodný dům a na své vězení?

Seina burácí a smečka v dvorcích vyje
Však v tvém úsměvu je hvězdná harmonie
sladší nežli harmonie večera
vážnější než stará mešní opera
vágnější než vlahé umírání květů
měkčí nežli něžný štětec Tintorettův
okouzlený jako krutost Dalily
konejšivý jako ticho mohyly
prostý jako šedé lišejníky dvorů
závratný jak tanec hvězd a meteorů

Odvrátila jsi se v smrti od žalu
který zavedl tě k proudům močálu
jako choroba jak vichřice jak hlad
Smrti nádherná jak horský vodopád
oslňující svou korunou jako had
trouchnivá jak močál děsivá jako hrad
smrti talismane potopených chrámů
pečeti již líbám pečeti již lámu
odvracím se od tvých purpurových měst
odvracím se od tvých zrcadel a hvězd

Mrtvá neznámá ty modrá labuti
kterás pila z vody zapomenutí
malé pradlenky jdou ve svátečních třásních
pohřbíti tvůj úsměv který lovím v básních
jdou jak Venuše jež tančí s podnosy
po deštíku který crčí v rákosí
nesou jako urny svoje prázdné džbery
kráčí v průvodu jak izraelské dcery
kráčí v průvodu jdou vážně od oféry
za mrtvou již slunce pere do zástěry

Podivuhodný kouzelník (1922) Jiřímu Mahenovi
ZPĚV PÁTÝ
Láska

Mezi dvěma útesy jak v kolébce čaroděj spí
všecko je zhuštěno ve snu jak mrtvola pod rakví
Byl to zas tentýž ošklivý sen
Za oknem chajdy jaké už neuvidí svět
stoletá kočka hrbila na něho hřbet
Kouzelník probudil se svým vlastním výkřikem

A na to zavolání
jak rodička na výkřik dítěte jež stůně
vyrojila se vynořila
jezerní dáma z vodní tůně

- Jsi to ty máti vzdálená?

- Nevím co vaše slovo matka znamená

- Jsi to ty milenko blízká?

- Nevím opravdu nevím mně se jen stýská stýská

- Soudružkou mojí byla jsi snad?

- Můžeš mne jak se ti líbí nazývat

- Já vás miluji

- Já vás miluji

- Vidíš tamhle jsou mráčky
  Ach ne pohleď to je jen stádo pampelišek
  Vidíš hrobaříka
  kterak se zastavil vyjeveně před ostruhou stračky?
  Ach hleďme to on jde na pohřeb mnišek

- Ne vidím jen pavouka
  ten nám z jemných tkanin měkké lehátko usouká

- Chtěl bych být hrobaříkem
  chtěl bych všecky mrtvé přikrýt jedním víkem
  aby jich nebylo

- Ach!

- Proč pláčeš?

- Zpívám

- Ne to nemůže býti zpěv
  vždyť neřekla jsi dosud ani slova

- To je můj zpěv
  ničeho se mi dosud neudálo
  To je zpěv

- Zpívej!

- Vidím vidím padá sníh

- Co vidíš tam dole na náměstí?

- Třicet zedníků třicet bubeníků

- Pohleď až k nebi vzhůru!

- Vidím nebe se otvírá
  Bubeníci hrají všecka okna se v nebi otvírají
  hle padá sníh

- Sníh je bílý?

- Ano Hleď zedníci stojí u oken
  ty bílé vločky to oni házejí sem

- Kdo jsi že tak lehko na vše vzpomínáš?

- Pěna

  Divoké víry mne vzhůru vehnaly
  hvězdy se ve mně koupaly
  Mezi dvěma nekonečnostmi ta třetí

- Jakou příčinu mají tvoje slova?

- Neznám příčinu a důvodu

- Potkal jsem tedy svou vlastní náhodu
  Avšak miluji tě Miluji tě a neznám
  Viděl jsem nebesa otevřena tvými slovy
  a země pohnula se v hloubi tvými slovy
  Musím odejít Náhoda může já nemohu

- Od které doby je tomu co jsi tak zhřešil?

- Ach neptejte se Býval jsem šťasten
  když soudruhy prací svou jd¨em těšil
  a poněvadž se mi čehosi nedostalo
  teď cosi mne přerůstá

- Můj milý můj krásný líbej mne tedy na ústa!

- Líbám líbám Ach Kde jsi?
  To jen jako by po tobě v dáli zašuměly lesy
  Pověz mi pověz jakého pro tebe užíti jména

- Pěna pě - na

A z dálky ozývá se tiše

- Pě - - na...
- Když bylas při mně
  nevěděl jsem kterak se otázat
  ale že si jen vzpomínám
  je to pěna
  čeho se ptám

Dešť padá dešť padá
z myšlenky je jen nálada
z nálady smutný déšť
a když už nepřátel není
člověk sám na sebe padá!

Podzimní listy

Zatímco podzim střásá své listí do rezivého piana
čtu vám své básně
není tu vodotrysk a přece
jsem poněkud romantický básník víte to
modř vašich očí se podobá obrázkům v nichž vše je zakleto
proč milujete podzim jenž je pln hudby při níž by vaše nenucené chování vázlo
polibky vás mění jak píšťala chřestýše
nikdo se nenadál tolika něhy
je to půvab podzimních kytic jež jsou věčné jako sněhy
tolik zázraku dává jen noc když se odkryje padajíc na lože
souhvězdí napjatá diamantově
jak píseň hracích hodin
píši vám své podzimní listy
zatímco podzim střásá listí do rezivého piana
chryzantémy a vůně nočních fial
milujete Lorelei stejně jako já
kolovrátkář ji opakuje potřinácté ach nešťastné číslo
jak láska tato nemoc
a přec buďte šťastna tato nevyléčitelná choroba zrodila všecku poezii

V září

Podzim už platí listím
svou útratu.
Je konec láskám, konec nenávistím,
podzim už platí listím
a není návratu.

I ze tvých očí padá
cosi jak list.
Je pustý park, je zpustlá promenáda,
z tvých očí slza padá
a listí z ptačích hnízd.

Vteřina

Miláčku ty máš v ústech zralou třešni
Jak chutná ti?
Takové odpoledne jako dnešní
se nevrátí

Miláčku ty máš v ústech plno jahod
a v očích vřes
A já jenž žiji celý život z náhod
jsem štasten dnes.

back for good

© jr 1002