Odysseas Elytis (1911-1996)
vl.jménem Alepudelis

Bláznivý granátovník - ukázky

Marina skal

Máš na rtech chuť bouře - kde ses jen toulala
Po celý den v drsném snění skal a moře
Vítr nesoucí orla obnažoval pahorky
Obnažoval až k dřeni kosti tvou touhu
Panenky tvých očí přijímaly poselství Chiméry
A čarami pěny zaplavovaly vzpomínku!
Kde je známá vzhůru se vinoucí stezka krátkého září
Kde sis hrávala na zarudlé půdě s pohledem upřeným
Do modrých hájů druhých dívek
A do zákoutí kde tvé přítelkyně nechávaly náruče rozmarýnu

- Ale kde ses jen toulala
Po celou noc v drsném snění skal a moře
Říkal jsem ti abys počítala jasné dny v nahotě moře
Aby ses ležíc naznak radovala z rozbřesku věcí
Nebo aby ses opět toulala po žlutých pláních
Se světlem trojlístku na prsou - hrdniko jambu

Máš na rtech chuť bouře
Šaty rudé jak krev
Hluboko v zlatém létě
a ve vůni hyacintů - kde ses jen toulala
Když jsi sestoupila k břehům zálivu s oblázky
Byla tam chladná slaná mořská tráva
Ale ještě hlouběji krvácející lidský cit
A úžasem jsi rozpřáhla ruce a pronesla jsi jeho jméno
Lehounce jsi vystoupila až k průzračné hlubině
Kde zářila tvoje vlastní mořská hvězda.

Slyš, slovo je rozvahou stáří
A čas je podivný sochař lidí
Nad ním stojí slunce šelma naděje
A ty blízko něho svíráš lásku
S trpkou chutí bouře na rtech.

Už nikdy nepoznáš tak plná jasu jiné léto
V němž by řeky obracely svůj tok
A nesly tě zpět k své matce
Abys znovu líbala jiné třešně
Aby sis osedlala severní vítr

Opřená o skály bez včerejška a zítřka
O nebezpečné skály s vlasy rozevlátými bouří
Dáš sbohem své hádance.

Sedm nočních sedmiverší

I
Sen za snem přicházel
V den kdy se rodily jasmíny
Noc za nocí padala do bílého
bdění labutí

Rosa se rodí na listech
Jako na nekonečném nebi
Soucit zařící hvězdami.

II
Laskavý svit hvězd přinášel ticho
A za tichem se vetřela melodie
Milenka
Kouzelnice jiných tónů

Zůstává tu slábnoucí stín
Jeho narušená důvěra
A tam - jeho nezhojitelná závrať.

III
Všechny cypřiše ukazují půlnoc
Všechny prsty
Ticho
Za otevřeným oknem snu
Pomalu tiše se rozvíjí
Vyznání
A jako pohled se zdvíhá vzhůru ke hvězdám.

IV
Rameno obnažené
Jako pravda
Platí vysokou cenu
Teď na počátku večera
Který osamoceně září
Pod tajemným půlměsícem
Mé nostalgie.

V
Nestřeženou noc zaujaly vzpomínky
Fialové
Červené
Žluté

Její rozepjatou náruč plnil spánek
Její rozpuštěné vlasy vítr
Její oči ticho.

VI
Záhadná noc trpkost bez konce
Neklesající víčka
Bolest shoří dříve než vydá vzlyk
Dříve než klid se vrací zhouba

Umírající nástraha
Jako úvaha o marných zákrutech
Drcená v zástěře vlastní sudby.

VII
Diadém měsíce na čele noci
Když stíny si rozdělují hladinu
Vidění

Bolest měřená cvičeným sluchem
Bezděčně vplývá
Do myšlenky kterou ruší melancholický tón
Večerky.

Ukázky použity z knihy:
Elytis, Odysseas: Bláznivý granátovník, přel. Růžena Dostálová, vyd. Mladá fronta, Praha, 2003

back for good

© jr 4002