Erich Fried (1921-1988)

Básně lásky, strachu a hněvu - ukázky

Co?

Co jsi mi?
Co jsi mi tvé prsty
a co tvé rty?
Co je mi barva tvého hlasu?
Co je mi tvá vůně
před naším objetím
a tvá vůně
v našem objetí
a po něm?

Co jsi mi?
Co jsem tobě?
Co jsem?

Maličkost
pro Catherine

Nevím co je láska
ale možná
je to něco jako tohle:

Když se vrátí
z ciziny domů
a hrdě mi řekne: "Viděla jsem
vodní myš"
a já si na ta slova vzpomenu
v noci když se probudím
a příštího dne při práci
a toužím
ta slova slyšet
ještě jednou
a také
aby ona vypadala přesně tak
jak vypadala
když je říkala -

Myslím že tohle je možná láska
anebo aspoň něco podobného

Možná

Vzpomínání
je možná
nejbolestnější způsob
zapomínání
a možná
nejlaskavější způsob
tišení
této bolesti

Na způsob básně milostné

Kdo to po tobě touží
když po tobě toužím?

Kdo tě to hladí
když tě má ruka hledá?

Jsem to já nebo jsou to
počátky mého stáří?

Je to má touha žít nebo
můj strach ze smrti?

A proč by ti má touha
měla něco znamenat?

A nač je ti má zkušenost
když mně přinesla jen smutek?

A nač jsou ti mé básně
když v nich jenom říkám

jak těžké je dávat a
jak těžké je být?

A přece svítí v zahradě
před deštěm ve větru slunce

a voní umírající tráva
a ptačí zob

a já na tebe pohlédnu a
má ruka tě hledá

Například

Ledasco
může být směšné
například
políbit telefon
když jsem v něm
slyšel tvůj hlas

Ještě směšnější
a smutnější
by bylo
telefon
nepolíbit
když nemůžu
políbit tebe

Špinavá konkurence po ránu
pro Catherine

Když jsem ti navrhl lásku
odmítlas
a prohlásila jsi:
"Právě
jsem poznala
jednoho roztomilého muže
ve snu
Byl slepý
a byl to Němec
Není to zvláštní?"

Popřál jsem ti krásné sny
a šel dolů
ke svému psacímu stolu
a žárlil jsem
jako snad nikdy jindy

Topologika

Miluji tě
ale miluji kam?
Něco ve mně
se překrucuje
protože je to
právě jaké to je
(právě
protože je to tak)

Jsem mimo mě
když jdu do sebe
a mimo tebe
možná také
Co
vlastně patří
kam?
A kam to směřuje?

Držím
na dlani
své srdce
váhavce
a dívám se
jak se z něj ukrajují
bezvýchodné proužky

Ukázky použity z knihy:
Fried, Erich: Básně lásky, strachu a hněvu, přel. Jaroslav Kolář, vyd. nakladatelství Barrister & Principal, Brno, 2004

back for good

© jr 4002